KOMUNIKAT – zawiadomienie o uporządkowaniu działek w ogrodzie

Szanowni działkowcy,

Zarząd ROD” Krzekowo” informuje wszystkich działkowców o uporządkowaniu swoich zaniedbanych działek oraz ostrzega o konsekwencjach prawnych z tego wynikających dla działkowca.

Mianowicie:
Na podstawie art.15.1. pkt.2 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. w związku z par. 67 pkt.1 regulaminu ROD działkowiec wzywany jest do uporządkowania swojej działki.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15.1.pkt 2 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 r., w związku z par. 9.2. pkt.3 regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, działkowiec ma obowiązek użytkować przydzieloną mu działkę zgodnie z ustawą i regulaminem.

Nieusunięcie zaniedbań na działce sprawi, że Zarząd ROD podejmie kroki prawne w celu wyegzekwowania niestosowania się do ustawy oraz regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, włącznie w wypowiedzeniem umowy dzierżawy na podstawie art.36.3.pkt. 1 ustawy o ROD.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

KOMUNIKAT – rozmokłe drogi i alejki

Szanowni działkowcy, dbając o infrastrukturę, Zarząd ROD „Krzekowo” informuje, że w związku z obfitymi opadami deszczu i rozmokniętymi drogami na terenie ogrodu, od dnia 19.04.2024 r. w piątek bramy wjazdowe zostają zamknięte. Bramy wjazdowe

KOMUNIKAT – wyciek wody na ogrodzie

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD „Krzekowo” w Szczecinie informuje, że obecnie w okresie rozruchu wody na terenie ogrodu, pomimo wcześniejszej informacji, nadal jest dużo przypadków nieszczelności w instalacji oraz niezakręcenia kranów na poszczególnych

KOMUNIKAT – opłata ogrodowa 2024 r.

Szanowni działkowcy, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krzekowo’ w Szczecinie informuje, że na tablicy ogłoszeniowej przed wejściem do budynku ROD, zostały wywieszone aktualne opłaty ogrodowe za rok 2024. Opłaty zostały ustalone przez uprawniony

Looking for a first-class business consultant?