KOMUNIKAT – zawiadomienie o uporządkowaniu działek w ogrodzie

Szanowni działkowcy,

Zarząd ROD” Krzekowo” informuje wszystkich działkowców o uporządkowaniu swoich zaniedbanych działek oraz ostrzega o konsekwencjach prawnych z tego wynikających dla działkowca.

Mianowicie:
Na podstawie art.15.1. pkt.2 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. w związku z par. 67 pkt.1 regulaminu ROD działkowiec wzywany jest do uporządkowania swojej działki.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15.1.pkt 2 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 r., w związku z par. 9.2. pkt.3 regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, działkowiec ma obowiązek użytkować przydzieloną mu działkę zgodnie z ustawą i regulaminem.

Nieusunięcie zaniedbań na działce sprawi, że Zarząd ROD podejmie kroki prawne w celu wyegzekwowania niestosowania się do ustawy oraz regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, włącznie w wypowiedzeniem umowy dzierżawy na podstawie art.36.3.pkt. 1 ustawy o ROD.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Zabawa Sylwestrowa 2023/24

Zarząd ROD “Krzekowo” zaprasza wszystkich działkowców, również z osobami towarzyszącymi oraz osoby nie będące działkowcami do zabawy sylwestrowej dnia 31.12.2023 r. od godz. 20:00 do godz. 04:00 z udziałem zespołu muzycznego w sali w budynku zarządu.

KOMUNIKAT – konkurs “Przyjazne Ogrody 2023”

Zarząd ROD “Krzekowo” informuje, że wzięliśmy udział w konkursie “Przyjazne ogrody 2023” w kategorii ROD powyżej 300 działek ogrodowych, organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Spośród wszystkich ogrodów uczestniczących w konkursie

Looking for a first-class business consultant?