Aktualności

AKTUALNOŚCI

Zobacz co słychać na ROD Krzekowo

KOMUNIKAT – zamknięcie bramy wjazdowej

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD informuje, że w związku z uszkodzeniem kłódki przy bramie wjazdowej na teren ogrodu od ul. Łukasińskiego, brama do dnia 14.05.2024 r. będzie zamknięta. Producent do tego czasu zobowiązał się na dostarczenie

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – wyciek wody na ogrodzie

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD „Krzekowo” w Szczecinie informuje, że obecnie w okresie rozruchu wody na terenie ogrodu, pomimo wcześniejszej informacji, nadal jest dużo przypadków nieszczelności w instalacji oraz niezakręcenia kranów na poszczególnych

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – opłata ogrodowa 2024 r.

Szanowni działkowcy, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krzekowo’ w Szczecinie informuje, że na tablicy ogłoszeniowej przed wejściem do budynku ROD, zostały wywieszone aktualne opłaty ogrodowe za rok 2024. Opłaty zostały ustalone przez uprawniony

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – znalezione klucze na terenie ogrodu

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krzekowo” w Szczecinie informuje, że w dniu 08.03.2024 r. do zarządu, działkowiec przyniósł znalezione na parkingu klucze z czarną skórzaną zawieszką. Klucze można odebrać w zarządzie, codziennie w godz. 10:00 –

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – segregacja śmieci w 2024 roku

Szanowni działkowcy, w związku z niekontrolowanym mieszaniem w wystawianych przed działkami workach odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi oraz różnych innych odpadów podczas porządkowania swoich działek i altan, szczególnie przez nowo przyjętych działkowców. Wyrzucaniem przed działkę

Czytaj więcej

Zabawa Sylwestrowa 2023/24

Zarząd ROD „Krzekowo” zaprasza wszystkich działkowców, również z osobami towarzyszącymi oraz osoby nie będące działkowcami do zabawy sylwestrowej dnia 31.12.2023 r. od godz. 20:00 do godz. 04:00 z udziałem zespołu muzycznego w sali w budynku zarządu. MENU

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – konkurs „Przyjazne Ogrody 2023”

Zarząd ROD „Krzekowo” informuje, że wzięliśmy udział w konkursie „Przyjazne ogrody 2023” w kategorii ROD powyżej 300 działek ogrodowych, organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Spośród wszystkich ogrodów uczestniczących w konkursie

Czytaj więcej

Jesienno-zimowe spotkania w ogrodzie

Zarząd ROD „Krzekowo” informuje, że w dniu 20. 10. 2023 r. w budynku zarządu odbyło się kolejne spotkanie z działkowcami naszego ogrodu, w którym uczestniczyło 12 osób. Jednym z tematów było powołanie w niedługim

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – zaległości w opłatach

Zarząd ROD „Krzekowo” przypomina wszystkim działkowcom zalegającym w opłatach o konsekwencjach prawnych wynikających z takiego postępowania. Mianowicie, jeśli działkowiec nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zawartej umowy nadającej prawo do działki

Czytaj więcej

Jesienno-zimowe spotkania w ROD „Krzekowo”

Szanowni działkowcy, w związku z prośbami działkowców o zmianę terminu spotkań jesienno-zimowych w naszym ogrodzie z sobót na piątki oraz ich godzin. Ustalono, że spotkania będą się odbywały w piątki każdego tygodnia w godz. 15:00 –

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – II jesienno-zimowe spotkanie

Zarząd ROD „Krzekowo” informuje, że zgodnie z wcześniejszą informacją, dotyczącą spotkań jesienno-zimowych z działkowcami umieszczoną na stronie internetowej ogrodu w dniu 07.10.2023 r. skorzystaliśmy z zaproszenia Stowarzyszenia i w dniu 11.10.2023 r. na Białej Polanie na Głębokim,

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – zmiana dni pracujących elektryka

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD „Krzekowo” informuje, że nastąpiła zmiana przebywania elektryka w ogrodzie z piątków na poniedziałki. Godziny pozostają niezmienne od godz. 10:00 do czasu prac zleconych przez zarząd oraz prac wcześniej zgłoszonych telefonicznie

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – zakręcenie wody w okresie zimowym

Szanowni działkowcy Zarząd ROD „Krzekowo” informuje, że od dnia 15.10.2023 r. do dnia 14.04.2024 r. zgodnie z pozwoleniem wód polskich, na terenie ogrodu wodę można czerpać jedynie do 15.10.2023 r. Po tym terminie, zarząd zmuszony

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – inwestycje ekologiczne w ROD

Szanowni Państwo, Zarząd ROD „Krzekowo” informuje, że ogród wziął udział w Konkursie Krajowym dla ROD „Inwestycje ekologiczne w ROD”. Rodzaj zrealizowanej inwestycji: Rozwój zielonej infrastruktury oraz działania wspierające bioróżnorodność.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – melioracja w ogrodzie

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD „Krzekowo” informuje, że zgodnie z uchwałą delegatów prace melioracyjne w sektorach I i II zostały zakończone. W obydwu sektorach wzdłuż alejek położono rury drenażowe oraz wstawiono studzienki odbierające nadmiar

Czytaj więcej

KONKURS – Cały Szczecin w Kwiatach

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD „Krzekowo” informuje, że jest w posiadaniu informacji o konkursie organizowanym przez „Cały Szczecin w Kwiatach”, również jednym z fundatorów nagród jest PZD Okręg w Szczecinie. Każdy działkowiec może

Czytaj więcej

KONKURS „PRZYJAZNE OGRODY”

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD ” Krzekowo” w Szczecinie ma przyjemność poinformować, że bierze udział w konkursie zorganizowanym przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pt. ” Przyjazne Ogrody” 2023. W dniu 16 czerwca 2023 r. została

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – opłaty za energię elektryczną

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD ” Krzekowo” informuje, że zostały odczytane liczniki z zużyciem energii elektrycznej za pierwszy kwartał 2023 r. Listy opłat, zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń przed wejściem do budynku zarządu.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – rozruch wody na działkach

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD „Krzekowo” informuje o zalaniach altan i działek na terenie naszego ogrodu. Awarie spowodowane są niezakręcaniem po zimie kranów w altankach i na działkach przez działkowców. Od dnia 11.04.2023 r. od momentu rozruchu wody do dnia 18.04.2023 r. zostało

Czytaj więcej

Nad kwestiami budowlanymi czuwa:

Masz pytania związane z aktualnościami?