Aktualności

AKTUALNOŚCI

Zobacz co słychać na ROD Krzekowo

KOMUNIKAT – inwestycje ekologiczne w ROD

Szanowni Państwo, Zarząd ROD “Krzekowo” informuje, że ogród wziął udział w Konkursie Krajowym dla ROD “Inwestycje ekologiczne w ROD”. Rodzaj zrealizowanej inwestycji: Rozwój zielonej infrastruktury oraz działania wspierające bioróżnorodność.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – melioracja w ogrodzie

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD “Krzekowo” informuje, że zgodnie z uchwałą delegatów prace melioracyjne w sektorach I i II zostały zakończone. W obydwu sektorach wzdłuż alejek położono rury drenażowe oraz wstawiono studzienki odbierające

Czytaj więcej

KONKURS – Cały Szczecin w Kwiatach

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD “Krzekowo” informuje, że jest w posiadaniu informacji o konkursie organizowanym przez “Cały Szczecin w Kwiatach”, również jednym z fundatorów nagród jest PZD Okręg w Szczecinie. Każdy działkowiec może

Czytaj więcej

KONKURS “PRZYJAZNE OGRODY”

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD ” Krzekowo” w Szczecinie ma przyjemność poinformować, że bierze udział w konkursie zorganizowanym przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pt. ” Przyjazne Ogrody” 2023. W dniu 16 czerwca 2023

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – rozruch wody na działkach

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD “Krzekowo” informuje o zalaniach altan i działek na terenie naszego ogrodu. Awarie spowodowane są niezakręcaniem po zimie kranów w altankach i na działkach przez działkowców. Od dnia 11.04.2023 r. od momentu rozruchu wody

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – informacje dla nowych działkowców

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD “Krzekowo” informuje, że każdy nowy działkowiec, jest zobowiązany do zamówienia na koszt własny kontenera na śmieci. Od nowych działkowców zagospodarowujących swoje działki nie będą wywożone śmieci zmieszane,

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – Zebranie delegatów

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD “Krzekowo” informuje, że w dniu 25.03.2023 r. (sobota) o godz. 10.00 odbędzie się  zebranie delegatów  tut. ogrodu. Zapraszamy wszystkich delegatów do udziału w zebraniu.

Czytaj więcej

Komunikat – Odczyty liczników

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD “Krzekowo” uprzejmie informuje, że z końcem marca 2023 r. odbędzie się kwartalne odczytywanie zużycia energii elektrycznej (liczników) na terenie ogrodu. Odczyt będzie dotyczył I kwartału tj. od stycznia

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – Otwarta brama od ul. Wroniej

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD “Krzekowo” uprzejmie informuje, że od dnia 19.03.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. w godz. 7.30 – 17.00 brama wjazdowa na parking od ul. Wroniej będzie otwarta. Prosimy o przestrzeganie godziny

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – wiosenny rozruch wody

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD “Krzekowo” informuje, że do dnia 11.04.2023 r. od godz. 8.00 do dnia 15.04.2023 r. nastąpi próbny rozruch wody i sprawdzanie drożności magistrali wodnej na terenie ogrodu. W związku z powyższym prosimy

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – harmonogram odbioru śmieci

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD” Krzekowo” informuje, że w obecnym 2023 r. śmieci zmieszane, gałęzie z drzew i krzaków będą ODBIERANE RAZ W TYGODNIU SPOD DZIAŁEK zgodnie z harmonogramem. Kontenery na śmieci zmieszane

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – kompostowniki na działkach

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD informuje, że zgodnie z par.42 Regulamin ROD, każdy działkowiec na swojej działce zobowiązany jest do posiadania kompostownika i gromadzenia w nim odpadów ulegających biodegradacji. Informujemy, że do kompostownika można

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – informacje dot. projektu unijnego #4

21.10.2022 r. Z przyjemnością informujemy, że Ogrody Działkowe im., Krzekowo”, otrzymały dofinansowanie w wysokości 150.000 złotych w ramach projektu unijnego: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5-

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – dotyczący dzików na ogrodach

Szanowni działkowcy, w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym, Zarząd  ROD “Krzekowo” zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników działek naszego ogrodu o informacje do biura zarządu w przypadku zauważenia powrotu dzików

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – prace ziemne w sektorze I

Zarząd ROD ” Krzekowo” uprzejmie informuje, że w sektorze I, jednym z terenów zalewowych na terenie Naszego Ogrodu, rozpoczęły się prace ziemne przy udrażnianiu studzienek melioracyjnych i układaniu nowego drenażu.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – dotyczący zakazu śmiecenia

Zarząd ROD “Krzekowo” zakazuje wszystkim działkowcom Naszego ogrodu wyrzucania odpadów biodegradowalnych na alejki. Zaśmiecanie ogrodu negatywnie wpływa na wizerunek obiektu i bezpośrednio na wizerunek Nas działkowców.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – ograniczenie wykorzystywania wody

Szanowni Państwo, Zarząd ROD “Krzekowo” w związku z suszą prosi działkowców o samokontrolę i oszczędne podlewanie działek. Jednocześnie zakazuje się nagminnego polewania alejek przed działkami. Informujemy, iż Ogród w sezonie ma

Czytaj więcej

Nad kwestiami budowlanymi czuwa:

Masz pytania związane z aktualnościami?