Strefa działkowca

Wolne wjazdy na teren działek obowiązują:

kwiecień: w piątki w godz. 13:00 – 17:00

od 1 maja do 31 sierpnia: w piątki w godz. 08:00 – 22:00 

od 1 września do 31 października: w godz. 09:00 – 16:00

Wolne wjazdy na teren działek dla osób uprawnionych obowiązują:

od 1 kwietnia do 31 października: 24 h/7

 

Numer do elektryka:

+48 697 847 470

OPŁATY

Opłaty obowiązujące działkowiczów ROD Krzekowo w Szczecinie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wszelkie opłaty obowiązujące działkowiczów ROD Krzekowo. Aby poznać określony cennik, wystarczy kliknąć ikonę plusa “+”.

Jednorazowe wpisowe 1106 zł
0,95 zł za 1 m2
6 zł członkowskie
290 zł wywóz odpadów (rocznie)
40 zł inwestycyjna wodno-melioracyjna
Opłaty stałe należy uiszczać do końca miesiąca czerwca danego roku.
 
Energia elektryczna jest odczytywana co kwartał.
 
Opłaty za energię elektryczną należy uiszczać w terminie 30 dni od daty wywieszenia informacji na tablicach ogłoszeniowych.
 
Wszystkie opłaty można odczytać na tablicach informacyjnych przed budynkiem zarządu na terenie ogrodu.
 
Przyjmowanie interesantów odbywają się w każdą sobotę w godz. 10-14 na parterze.
 
Wszystkie opłaty prosimy wpłacać na poniższe konto, w tytule należy dopisać numer działki!
 

PKO BP Oddział I w Szczecinie

numer konta: 75 1020 4795 0000 9702 0004 0709

Plan Ogrodów działkowych Krzekowo

Kalkulator opłat ogrodowych na rok 2022

Wartość do zapłaty  zł

Kalkulator opłat za zużycie energii elektrycznej na rok 2022

1 zł
0
Wartość do zapłaty za zużycie energii elektrycznej  zł

Have Problem with your Gardening?

Please Call : (62+) 123 456

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opłat, zapraszamy do kontaktu.