Strefa działkowca

Wolne wjazdy na teren działek obowiązują:

kwiecień: w piątki w godz. 13:00 – 17:00

od 1 maja do 31 sierpnia: w piątki w godz. 08:00 – 22:00 

od 1 września do 31 października: w godz. 09:00 – 16:00

Wolne wjazdy na teren działek dla osób uprawnionych obowiązują:

od 1 kwietnia do 31 października: 24 h/7

Numer do elektryka:

+48 697 847 470

OPŁATY

Opłaty obowiązujące działkowiczów ROD Krzekowo w Szczecinie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wszelkie opłaty obowiązujące działkowiczów ROD Krzekowo. Aby poznać określony cennik, wystarczy kliknąć ikonę plusa “+”.

Jednorazowe wpisowe 3306 zł
1,05 zł za 1 m2
6 zł członkowskie
340 zł wywóz odpadów (rocznie)
40 zł inwestycyjna wodno-melioracyjna
78 zł opłata energetyczna
10 zł opłata koszty uzyskania wody 
Opłaty stałe należy uiszczać do końca miesiąca czerwca danego roku.
 
Energia elektryczna jest odczytywana co kwartał.
 
Opłaty za energię elektryczną należy uiszczać w terminie 14 dni od daty wywieszenia informacji na tablicach ogłoszeniowych.
 
Wszystkie opłaty można odczytać na tablicach informacyjnych przed budynkiem zarządu na terenie ogrodu.
 
Przyjmowanie interesantów odbywają się w każdą sobotę w godz. 10-14 na parterze.
 
Wszystkie opłaty prosimy wpłacać na poniższe konto, w tytule należy dopisać numer działki!
 

PKO BP Oddział I w Szczecinie

numer konta: 75 1020 4795 0000 9702 0004 0709

Odczyty liczników
styczeń - marzec 2024 r.

Szanowni Działkowcy, niniejszym zamieszczamy odczyty liczników za okres od stycznia do marca 2024 roku. Jednocześnie pozostawiamy dla Państwa poprzednie odczyty.

Tabela opłat dla działek, naliczanych w 2024 r.

Szanowni Działkowcy, zamieszczamy tabelę opłat naliczanych w 2024 r.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego lub zapraszamy do budynku Zarządu.

Plan Ogrodów działkowych Krzekowo

Kalkulator opłat ogrodowych na rok 2024

Wartość do zapłaty  zł

Kalkulator opłat za zużycie energii elektrycznej na rok 2024

1,70 zł
0
Wartość do zapłaty za zużycie energii elektrycznej  zł

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opłat, zapraszamy do kontaktu.