Strefa działkowca

Wolne wjazdy na teren działek obowiązują:

kwiecień: w piątki w godz. 13:00 – 17:00

od 1 maja do 31 sierpnia: w piątki w godz. 08:00 – 22:00 

od 1 września do 31 października: w godz. 09:00 – 16:00

Wolne wjazdy na teren działek dla osób uprawnionych obowiązują:

od 1 kwietnia do 31 października: 24 h/7

 

Numer do elektryka:

+48 697 847 470

OPŁATY

Opłaty obowiązujące działkowiczów ROD Krzekowo w Szczecinie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wszelkie opłaty obowiązujące działkowiczów ROD Krzekowo. Aby poznać określony cennik, wystarczy kliknąć ikonę plusa “+”.

Jednorazowe wpisowe 1106 zł
0,95 zł za 1 m2
6 zł członkowskie
290 zł wywóz odpadów (rocznie)
40 zł inwestycyjna wodno-melioracyjna
Opłaty stałe należy uiszczać do końca miesiąca czerwca danego roku.
 
Energia elektryczna jest odczytywana co kwartał.
 
Opłaty za energię elektryczną należy uiszczać w terminie 30 dni od daty wywieszenia informacji na tablicach ogłoszeniowych.
 
Wszystkie opłaty można odczytać na tablicach informacyjnych przed budynkiem zarządu na terenie ogrodu.
 
Przyjmowanie interesantów odbywają się w każdą sobotę w godz. 10-14 na parterze.
 
Wszystkie opłaty prosimy wpłacać na poniższe konto, w tytule należy dopisać numer działki!
 

PKO BP Oddział I w Szczecinie

numer konta: 75 1020 4795 0000 9702 0004 0709

Odczyty liczników grudzień 2022 roku

Szanowni Działkowcy, niniejszym zamieszczamy odczyty liczników z grudnia 2022 roku. Jednocześnie pozostawiamy dla Państwa poprzednie odczyty.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego lub zapraszamy do budynku Zarządu.

Plan Ogrodów działkowych Krzekowo

Kalkulator opłat ogrodowych na rok 2022

Wartość do zapłaty  zł

Kalkulator opłat za zużycie energii elektrycznej na rok 2022

1 zł
0
Wartość do zapłaty za zużycie energii elektrycznej  zł

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opłat, zapraszamy do kontaktu.