KOMUNIKAT – zaległości w opłatach

Zarząd ROD „Krzekowo” przypomina wszystkim działkowcom zalegającym w opłatach o konsekwencjach prawnych wynikających z takiego postępowania.

Mianowicie, jeśli działkowiec nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zawartej umowy nadającej prawo do działki w ROD w postaci nieuiszczenia należnych opłat, zarząd ROD ma prawo:

1) naliczać odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w opłatach,
2) wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę w celu wyegzekwowania należności w opłatach wraz z ustawowymi odsetkami,
3) wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej w trybie art. 36 ust.3 pkt 2 ustawy o ROD,
4) wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie rozwiązuje jednak sprawy zaległości w opłatach, które można dochodzić w drodze postepowania sądowego.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

KOMUNIKAT – zamknięcie bram wjazdowych od 28.05.2024 r.

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD „Krzekowo” informuje, że od dnia 28.05.2024 r. do odwołania, będą zamknięte bramy wjazdowe na teren ogrodu. Brak wjazdu samochodami spowodowany jest padającymi deszczami i bardzo rozmokniętą nawierzchnią

Looking for a first-class business consultant?