KOMUNIKAT – zaległości w opłatach

Zarząd ROD “Krzekowo” przypomina wszystkim działkowcom zalegającym w opłatach o konsekwencjach prawnych wynikających z takiego postępowania.

Mianowicie, jeśli działkowiec nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zawartej umowy nadającej prawo do działki w ROD w postaci nieuiszczenia należnych opłat, zarząd ROD ma prawo:

1) naliczać odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w opłatach,
2) wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę w celu wyegzekwowania należności w opłatach wraz z ustawowymi odsetkami,
3) wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej w trybie art. 36 ust.3 pkt 2 ustawy o ROD,
4) wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie rozwiązuje jednak sprawy zaległości w opłatach, które można dochodzić w drodze postepowania sądowego.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Zabawa Sylwestrowa 2023/24

Zarząd ROD “Krzekowo” zaprasza wszystkich działkowców, również z osobami towarzyszącymi oraz osoby nie będące działkowcami do zabawy sylwestrowej dnia 31.12.2023 r. od godz. 20:00 do godz. 04:00 z udziałem zespołu muzycznego w sali w budynku zarządu.

KOMUNIKAT – konkurs “Przyjazne Ogrody 2023”

Zarząd ROD “Krzekowo” informuje, że wzięliśmy udział w konkursie “Przyjazne ogrody 2023” w kategorii ROD powyżej 300 działek ogrodowych, organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Spośród wszystkich ogrodów uczestniczących w konkursie

Looking for a first-class business consultant?