KOMUNIKAT – poszukiwanie firm do wykonania zadań w ramach projektu unijnego

W związku z małym zainteresowaniem postępowaniem ofertowym, szukamy firm, które byłyby zainteresowane wykonaniem następujących zadań w ramach projektu: ,,Rozwój infrastruktury zielonej poprzez zagospodarowanie i aktywizację terenów wspólnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Krzekowo”

 

1. Stworzenie i odnowienie zieleni (drzewa, krzewy, klomby kwietne z roślinnością wieloletnią: lawenda, róże w ilości 5 sztuk, żywopłoty, murawy) na terenie zrekultywowanym, w skład rekultywacji wchodzi: zerwanie darni, niwelacja terenu, przekopanie gruntu na głębokości 15 cm z wykorzystaniem glebogryzarki oraz ręcznie, nawiezienie oraz rozłożenie ziemi.

Pozyskanie i nasadzenie na koronie zbiornika retencyjnego roślinności wieloletniej spośród gatunków odstraszających komary i kleszcze (lawenda wąskolistna, wrotycz pospolity, złocień damatyński, kocimiętka Faassena, mięta). Na terenie 400 m kw.

2. Budowa, remont lub modernizacja banerów i tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD. W ilości 6 sztuk.

– stworzenie ścieżek edukacyjnych w ROD od bram przy Łukasińskiego, poprzez skwer główny do bramy od strony ul. Wroniej: wykonanie systemu informacyjnego ( drogowskazy przy bramie na ulicy Łukasińskiego oraz ulicy Wroniej,

– rozwijanie współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami edukacyjnymi, w tym wykonanie:

– założenie tematycznych tablic edukacyjnych. W ilości 5 sztuk.

– wykonanie planszy informacyjnej skweru: przedmiotu inwestycji, ścieżki edukacyjnej; tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD w zakresie zastosowanych elementów zagospodarowania skweru.

3. Założenie placu zabaw dla dzieci. W ilości 1 kompletu (3 sztuk zabawek). Zakup i montaż trzech zabawek placu zabaw dla dzieci: dwie zabawki dziecięce: huśtawka wagowa, karuzela tarczowa oraz zestaw zabawek ,,Funny Fortess Tower”

4. Budowa wiat (altan) na imprezy plenerowe. W ilości 2 sztuk o parametrach 3m x 3m

5. Rekultywacja i remediacja terenu z nawiezieniem gleby i odzyskiem surowców lub energii lub unieszkodliwieniem substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania. Utylizacja 32 sztuk opon ciężarowych.

Unieszkodliwienie substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania: utylizacja 32 szt opon samochodów ciężarowych.

6. Wymiana oparć i siedzisk ławek i uzupełnienie ławkami ze skweru miejsc postojowych skrzyżowań alejek. W ilości 5 sztuk.

7. Utworzenie lub odtworzenie remizy dla ptaków i owadów (skupiska roślin nektaro- i owocodajnych, np. tarnina, czereśnia ptasia, dereń, czeremcha, świdośliwa, głóg. W ilości 4 kompletów

8. Utworzenie łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin). Na powierzchni 750 metrów kwadratowych. Prace obejmują zerwanie darni na istniejącym terenie, wykonanie niwelacji, przekopanie gruntu na głębokości 15 cm za pomocą glebogryzarki oraz ręcznie, nawiezienie o rozłożenie ziemi, sianie trawy.

9. Utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających – hotele dla owadów. W ilości 10 sztuk w tym 5 sztuk hotelii dla murarek. O parametrach 120cmx60cmx120 cm

Stworzenie karmików i budek lęgowych dla ptaków, w tym łowiących komary (np. dla jerzyków). W ilości 5 sztuk oraz montaż na wysokich istniejących drzewach rosnących na skwerze publicznym.

10. Stworzenie miejsc schronienia i odpoczynku, w tym miejsc zimowania występujących na obszarze oraz w sąsiedztwie ROD zwierząt pożądanych lub rzadkich (np. jeże, nietoperze). W ilości 1 sztuki, o parametrach 2,5mx 4,5m wydzielonego poprzez uformowanie z 6 pni wkopanych w ziemię- stanowiących bazę i oparcie dla gałęzi i patyków.

Prosimy o składanie ofert w biurze zarządu ROD Krzekowo przy ulicy Łukasińskiego w soboty od 10-14 lub na maila waldemarzabuski@wp.pl.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

KOMUNIKAT – segregacja śmieci w 2024 roku

Szanowni działkowcy, w związku z niekontrolowanym mieszaniem w wystawianych przed działkami workach odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi oraz różnych innych odpadów podczas porządkowania swoich działek i altan, szczególnie przez nowo przyjętych działkowców. Wyrzucaniem przed działkę

Zabawa Sylwestrowa 2023/24

Zarząd ROD “Krzekowo” zaprasza wszystkich działkowców, również z osobami towarzyszącymi oraz osoby nie będące działkowcami do zabawy sylwestrowej dnia 31.12.2023 r. od godz. 20:00 do godz. 04:00 z udziałem zespołu muzycznego w sali w budynku zarządu.

Looking for a first-class business consultant?