Category: Brak kategorii

KOMUNIKAT – segregacja śmieci w 2024 roku

Szanowni działkowcy, w związku z niekontrolowanym mieszaniem w wystawianych przed działkami workach odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi oraz różnych innych odpadów podczas porządkowania swoich działek i altan, szczególnie przez nowo przyjętych działkowców. Wyrzucaniem przed działkę

Read More

Zabawa Sylwestrowa 2023/24

Zarząd ROD “Krzekowo” zaprasza wszystkich działkowców, również z osobami towarzyszącymi oraz osoby nie będące działkowcami do zabawy sylwestrowej dnia 31.12.2023 r. od godz. 20:00 do godz. 04:00 z udziałem zespołu muzycznego w sali w budynku zarządu.

Read More

KOMUNIKAT – konkurs “Przyjazne Ogrody 2023”

Zarząd ROD “Krzekowo” informuje, że wzięliśmy udział w konkursie “Przyjazne ogrody 2023” w kategorii ROD powyżej 300 działek ogrodowych, organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Spośród wszystkich ogrodów uczestniczących w konkursie

Read More

Jesienno-zimowe spotkania w ogrodzie

Zarząd ROD “Krzekowo” informuje, że w dniu 20. 10. 2023 r. w budynku zarządu odbyło się kolejne spotkanie z działkowcami naszego ogrodu, w którym uczestniczyło 12 osób. Jednym z tematów było powołanie

Read More

KOMUNIKAT – zaległości w opłatach

Zarząd ROD “Krzekowo” przypomina wszystkim działkowcom zalegającym w opłatach o konsekwencjach prawnych wynikających z takiego postępowania. Mianowicie, jeśli działkowiec nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zawartej umowy nadającej prawo do działki

Read More

Jesienno-zimowe spotkania w ROD “Krzekowo”

Szanowni działkowcy, w związku z prośbami działkowców o zmianę terminu spotkań jesienno-zimowych w naszym ogrodzie z sobót na piątki oraz ich godzin. Ustalono, że spotkania będą się odbywały w piątki każdego tygodnia w godz. 15:00 –

Read More

KOMUNIKAT – wezwanie do niezaśmiecania alejek ogrodu

Szanowni działkowcy, informujemy działkowców wyrzucających odpady zielone z ziemią po sprzątaniu działek oraz jabłkek na alejki. Wyrzucanie tego typu śmieci na pewno nie utwardzają alejek, jedynie zaśmiecają. Ponadto, jest to przyszłościowa zachęta

Read More

Looking for a first-class business consultant?