KOMUNIKAT – kontrole przepustek wjazdowych na terenie ogrodu

Szanowni działkowcy,

Zarząd ROD “Krzekowo” informuje, że od maja do końca października 2023 r. odbędą się cykliczne kontrole przepustek wjazdowych na teren ogrodu.

Informujemy również, że każdy wjeżdżający samochodem kierowca, ma obowiązek wykładania przepustki w widocznym miejscu na podszybiu.

Kontrole będą przeprowadzane przez członków zarządu oraz gospodarza ogrodu.

W przypadku wjazdu osoby nieuprawnionej posiadającej klucz od osoby uprawnionej, zostanie on odebrany. Natomiast uprawnionemu działkowcowi, zostanie wypowiedziane prawo do wjazdów.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

KOMUNIKAT – opłaty za energię elektryczną

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD ” Krzekowo” informuje, że zostały odczytane liczniki z zużyciem energii elektrycznej za pierwszy kwartał 2023 r. Listy opłat, zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń przed wejściem do budynku

KOMUNIKAT – rozruch wody na działkach

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD “Krzekowo” informuje o zalaniach altan i działek na terenie naszego ogrodu. Awarie spowodowane są niezakręcaniem po zimie kranów w altankach i na działkach przez działkowców. Od dnia 11.04.2023 r. od momentu rozruchu wody

Looking for a first-class business consultant?