KOMUNIKAT – opłaty za energię elektryczną

Szanowni działkowcy,

Zarząd ROD ” Krzekowo” informuje, że zostały odczytane liczniki z zużyciem energii elektrycznej za pierwszy kwartał 2023 r.

Listy opłat, zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń przed wejściem do budynku zarządu. Informacje o odczytach, zostały umieszczone w gablotach ogrodowych i na stronie internetowej ogrodu.

Powyższe opłaty powinny być uregulowane w nieprzekraczalnym terminie  30 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń. Jednocześnie informujemy, że należności dotyczące opłat ogrodowych powinny być uregulowane do końca czerwca 2023 r.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

KOMUNIKAT – opłaty za energię elektryczną

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD ” Krzekowo” informuje, że zostały odczytane liczniki z zużyciem energii elektrycznej za pierwszy kwartał 2023 r. Listy opłat, zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń przed wejściem do budynku

KOMUNIKAT – rozruch wody na działkach

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD “Krzekowo” informuje o zalaniach altan i działek na terenie naszego ogrodu. Awarie spowodowane są niezakręcaniem po zimie kranów w altankach i na działkach przez działkowców. Od dnia 11.04.2023 r. od momentu rozruchu wody

Looking for a first-class business consultant?