KOMUNIKAT – opłaty za energię elektryczną

Szanowni działkowcy,

Zarząd ROD ” Krzekowo” informuje, że zostały odczytane liczniki z zużyciem energii elektrycznej za pierwszy kwartał 2023 r.

Listy opłat, zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń przed wejściem do budynku zarządu. Informacje o odczytach, zostały umieszczone w gablotach ogrodowych i na stronie internetowej ogrodu.

Powyższe opłaty powinny być uregulowane w nieprzekraczalnym terminie  30 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń. Jednocześnie informujemy, że należności dotyczące opłat ogrodowych powinny być uregulowane do końca czerwca 2023 r.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

KOMUNIKAT – segregacja śmieci w 2024 roku

Szanowni działkowcy, w związku z niekontrolowanym mieszaniem w wystawianych przed działkami workach odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi oraz różnych innych odpadów podczas porządkowania swoich działek i altan, szczególnie przez nowo przyjętych działkowców. Wyrzucaniem przed działkę

Zabawa Sylwestrowa 2023/24

Zarząd ROD “Krzekowo” zaprasza wszystkich działkowców, również z osobami towarzyszącymi oraz osoby nie będące działkowcami do zabawy sylwestrowej dnia 31.12.2023 r. od godz. 20:00 do godz. 04:00 z udziałem zespołu muzycznego w sali w budynku zarządu.

Looking for a first-class business consultant?