KOMUNIKAT – informacje dla nowych działkowców

Szanowni działkowcy,
Zarząd ROD “Krzekowo” informuje, że każdy nowy działkowiec, jest zobowiązany do zamówienia na koszt własny kontenera na śmieci.

Od nowych działkowców zagospodarowujących swoje działki nie będą wywożone śmieci zmieszane, gabaryty również biodegradowalne. Śmieci, zgodnie z wywieszonym harmonogramem, będą odbierane dopiero po zagospodarowaniu działki.

Przypominamy, że każdy nowy działkowiec podpisał oświadczenie dot. zamówień kontenerów.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

KOMUNIKAT – opłaty za energię elektryczną

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD ” Krzekowo” informuje, że zostały odczytane liczniki z zużyciem energii elektrycznej za pierwszy kwartał 2023 r. Listy opłat, zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń przed wejściem do budynku

KOMUNIKAT – rozruch wody na działkach

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD “Krzekowo” informuje o zalaniach altan i działek na terenie naszego ogrodu. Awarie spowodowane są niezakręcaniem po zimie kranów w altankach i na działkach przez działkowców. Od dnia 11.04.2023 r. od momentu rozruchu wody

Looking for a first-class business consultant?