Day: 7 listopada, 2022

KOMUNIKAT – kompostowniki na działkach

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD informuje, że zgodnie z par.42 Regulamin ROD, każdy działkowiec na swojej działce zobowiązany jest do posiadania kompostownika i gromadzenia w nim odpadów ulegających biodegradacji. Informujemy, że do kompostownika można

Read More

Looking for a first-class business consultant?