KOMUNIKAT – informacje dot. projektu unijnego #4

21.10.2022 r. Z przyjemnością informujemy, że Ogrody Działkowe im., Krzekowo”, otrzymały
dofinansowanie w wysokości 150.000 złotych w ramach projektu unijnego:
„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5-
Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020 r. 20.10.2022 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy w siedzibie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

KOMUNIKAT – opłaty za energię elektryczną

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD ” Krzekowo” informuje, że zostały odczytane liczniki z zużyciem energii elektrycznej za pierwszy kwartał 2023 r. Listy opłat, zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń przed wejściem do budynku

KOMUNIKAT – rozruch wody na działkach

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD “Krzekowo” informuje o zalaniach altan i działek na terenie naszego ogrodu. Awarie spowodowane są niezakręcaniem po zimie kranów w altankach i na działkach przez działkowców. Od dnia 11.04.2023 r. od momentu rozruchu wody

Looking for a first-class business consultant?