KOMUNIKAT – udział w programie “Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Zarząd ROD “Krzekowo” w Szczecinie podjął uchwałę Nr-60/2022 do przystąpienia do programu prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie pt. “Rozwój Zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Do przedmiotowego zadania zostali wyznaczeni:

Wiceprezes Bogdan Ossowski,
Sekretarz Leszek Legięcki,
Działkowiec Waldemar Zabuski.

W dniu 27.06.2022 r. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie w/w osobom udzielił pełnomocnictwa substycyjnego do reprezentowania Polskiego Związku Działkowców przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, innymi podmiotami, organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi we wszystkich sprawach związanych z udziałem PZD w projekcie w zakresie dotyczącym ROD “Krzekowo” w Szczecinie.

Projekt w ARiMR został złożony w dniu 30.06.2022 r.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

KOMUNIKAT – godziny pracy Gospodarza

Uprzejmie przypominamy, iż Gospodarz na działkach przebywa codziennie w dni robocze, w godz. 7.00 – 16.00 Gospodarz nie pracuje w soboty, niedziele oraz święta.

KOMUNIKAT – godziny pracy elektryka działkowego

Uprzejmie przypominamy, iż elektryk działkowy na ogrodzie przebywa tylko w piątki każdego tygodnia od godz. 10.00 do czasu wykonania wszystkich prac zleconych przez Zarząd oraz prac wcześniej zgłoszonych telefonicznie przez działkowców.

Looking for a first-class business consultant?