Uroczyste VIII posiedzenie Krajowej Rady PZD w 40-tą rocznicę powstania Polskiego Związku Działkowców – 07.05.2021

Dokładnie w 40. rocznicę uchwalenia przez Sejm ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych, na mocy której powstał Polski Związek Działkowców, 6 maja 2021 roku odbyło się uroczyste VIII posiedzenie Krajowej Rady PZD inaugurujące Jubileusz 40-lecia Związku, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z Przewodniczącą Marią Fojt, członkowie działającej do 2014 roku Krajowej Komisji Rozjemczej na czele z Przewodniczącą Olgą Ochrymiuk oraz zasłużeni działacze, którzy mieli swój wkład w powstanie Związku i jego rozwój. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej.

Prezes PZD otwierając posiedzenie powitał serdecznie uczestników zaakcentował wagę przypadającej tego dnia rocznicy. Podkreślił, że to co Związek zrobił w latach 80-tych XX wieku budując nowe ogrody, zagospodarowując je i oddając ludziom niemal 2 000 ROD na obszarze blisko 15 000 ha gruntów było wielkim sukcesem na miarę światową. Przypomniał, że historia Związku była bardzo trudna, pełna walki o istnienie ogrodów i Związku, ale zwycięska, dzięki temu, że ludzie Związku byli i są zjednoczeni wokół idei ogrodnictwa działkowego, solidarni i zawsze razem.

Prezes zaznaczył, że przez minione 40 lat działkowcy zdążyli się przekonać, że nawet najlepsze gwarancje w ustawie, nie zawsze wystarczą, by skutecznie bronić swych praw, że w praktyce, równie ważne, jak dobra ustawa, może się okazać to, aby w odpowiednim momencie szybko zebrać milion podpisów, czy zorganizować kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzisiaj już nie słychać głosów atakujących naszą organizację. Wręcz przeciwnie, PZD powszechnie jest odbierany jako wiarygodny partner społeczny, czego dowodem są chociażby propozycje współpracy przy zakładaniu nowych ogrodów, czy programy wsparcia finansowego ze środków samorządów lokalnych dla ROD prowadzonych przez PZD.

Prezes kończąc referat podkreślił, że po tych 40 latach mamy być z czego dumni. Bo tak jak prawdziwe było hasło „Ogrody to ludzie, nie grunty”, pod którym w 2013 r. prowadziliśmy walkę o prawa działkowców, tak prawdziwym jest hasło, że „Polski Związek Działkowców to nie organizacja, to ludzie” setki tysięcy  społecznych działaczy, którzy przez 40 lat nie szczędzili wysiłku i trudu, by zachować ogrody dla przyszłych pokoleń.

Wystąpienie Prezesa wywołało wiele emocji i wzruszeń, szczególnie u obecnych na posiedzeniu zasłużonych działaczy – świadków wydarzeń lat 80-tych XX wieku, którzy zabierali kolejno głos. Głos zabrała Pani Janina Dziechciaruk z Zamościa, która brała czynny udział w tworzeniu i rozwoju Związku. Pani Janina w bardzo emocjonalnym wystąpieniu wspominała swoją drogę w PZD, budowanie ogrodów, Związku  i te specyficzne czasy, w których wszystkiego brakowało, poza zapałem i chęcią do społecznej pracy w Związku. Wystąpiła również Pani Antonina Boroń, członek władz krajowych, wieloletni prezes Okręgu Opolskiego. Nadal żyje sprawami Związku i wspomina z satysfakcją lata budowania organizacji i ogrodów. Pani Elżbieta Dziedzic, honorowy Prezes Okręgu w Legnicy oraz członek pierwszego Prezydium KR PZD, przypomniała dawne dzieje, swoje wspomnienia z początków Związku na szczeblu krajowym i okręgowym. Czasy powstania Związku wspominali także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt działająca w PZD od początku jego istnienia, Krystyna Nieżychowska z Piły– również członek pierwszego Prezydium KR PZD, wieloletni Prezes Okręgu PZD w Gorzowie Wlkp. Pan Tadeusz Śmigiel oraz Marian Pasiński – Prezes  Okręgu w Zielonej Górze.

Podczas posiedzenia głos zabierali również działacze, którzy rozpoczęli swoją działalność nieco później niż w latach 80-tych XX wieku – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej Olga Ochrymiuk,  Stanisław Zawadka – wieloletni działacz Okręgu Mazowieckiego oraz wieloletni członek KR PZD oraz były Wiceprezes PZD, Józef Romanowski – członek KR PZD ze Szczecina, Józef Pisarski – członek byłej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD z Gdańska, Piotr Gadzikowski – Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, Skarbnik PZD, Zdzisław Śliwa – Prezes Okręgu w Poznaniu, Wiceprezes PZD,  Aneta Wicher członek OZ w Poznaniu oraz  Kazimierz Chmiel- Skarbnik Okręgu Śląskiego.

Wszyscy działacze, którzy zabrali głos, podkreślali ogromną rolę Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego w budowaniu, istnieniu i walce o ogrody i Związek.

Po wystąpieniach działaczy, Pani Janina Dziechciaruk, jako weteran ruchu związkowego, odczytała Przesłanie Krajowej Rady PZD i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z okazji 40 lat istnienia Polskiego Związku Działkowców, które jest najważniejszym dokumentem z okazji Jubileuszu 40-lecia Związku.

Prezes podsumowując uroczyste posiedzenie  podziękował wszystkim obecnym, za spotkanie i za to co wspólnie dokonali przez 40 lat. W szczególności podziękował weteranom, którzy choć niejednokrotnie w nie najlepszej kondycji zdrowotnej, zaszczycili swoją obecnością. Podkreślił, że mimo, że było to  spotkanie on-line to jednak czuć było  bliskość z ludźmi, z którymi razem budował Związek, ogrody i jedność działkowców.   

I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak w imieniu uczestników posiedzenia podziękował Prezesowi PZD za 40 lat wspaniałego dorobku, za to, że Prezes nigdy nie zwątpił w idee, że w najcięższych momentach, których było dużo, prowadził nasz Związek do zwycięskiej batalii.

Opracowała:

Zofia Rut-Skórzyńska

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

KOMUNIKAT – zamknięcie bram wjazdowych od 28.05.2024 r.

Szanowni działkowcy, Zarząd ROD „Krzekowo” informuje, że od dnia 28.05.2024 r. do odwołania, będą zamknięte bramy wjazdowe na teren ogrodu. Brak wjazdu samochodami spowodowany jest padającymi deszczami i bardzo rozmokniętą nawierzchnią

Looking for a first-class business consultant?