GłównaWiadomościWARTO O TYM PAMIĘTAĆ

WARTO O TYM PAMIĘTAĆ

  • poniedziałek, 04 marzec 2019 14:21
  • Tekst:  T. Jarzębak

Rozpoczęła się kampania sprawozdawczo – wyborcza w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, której głównym celem jest:• ocena pracy zarządu ogrodu w mijającej 4 letniej kadencji,
• przyjęcie programu działania na kadencje,

• przyjęcie niezbędnych uchwał sprawozdawczych i planistycznych dotyczących bieżącej działalności,
• wybory organów statutowych ogrodu.
Od dobrze przygotowanego walnego zebrania i jego przebiegu zależy przyszły los ogrodu. Stare porzekadło mówi „jak sobie pościelisz tak się wyśpisz” a więc od dobrze przyjętych uchwał programowych i bieżących oraz wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej zależy bardzo wiele.
Za przyszłość ogrodu odpowiedzialność spada na wszystkich członków ogrodu, ale zbiorowo kierować nie sposób i dlatego trzeba wybrać statutowe organy i poszczególne funkcje w tych organach powierzyć ludziom – czyli obdarzyć ich mandatem zaufania.

Dla wybranych członków organów to zaszczyt.
Za tym zaszczytem kryje się jednak trudna praca i odpowiedzialność.
W naszym stowarzyszeniu praca oparta jest głównie na pracy społecznej a do tej potrzeba ludzi ofiarnych i oddanych idei ogrodów działkowych. Przy tym kierowanie dzisiejszym ogrodem działkowym, przy wszystkich uwarunkowaniach zewnętrznych i obowiązującym obowiązkiem prawnym wymaga też nie lada doświadczenia i wiedzy z różnych dziedzin życia a także niestety pewnej dyspozycyjności (poświęcenie swojego czasu) oraz odporności psychicznej na stres, który często jest powodowany niezrozumieniem przez niektórych działkowców tego „po co ja tam jestem i jakie mam powinności wobec innych członków tej społeczności”.
Ogród to zbiorowość, trudno wszystkim dogodzić. Tym bardziej tym, którzy własny interes stawiają ponad racje społeczne a czasami także ponad prawo, co w konsekwencji rodzi spięcia a niekiedy niepotrzebne konflikty.
Tak więc uczestnicząc w zebraniu nie powinno się oglądać na innych a samemu zgłaszać akces do wspólnego wysiłku.
W naszej organizacji nie prowadzi się kampanii wyborczych (festiwalu obietnic), nie ma też wyborów z konkursu, a więc właściwy dobór kandydatów staje się tym bardziej trudniejszy.
W zarządzie powinni znaleźć się ludzie uczciwi, przestrzegający prawo, oddani idei ogrodów, ale też legitymujący się doświadczeniem, przydatnym do pracy w zarządzie lub komisji rewizyjnej. Trudne to kryteria do spełnienia. Szukajmy jednak wśród nas tych cennych kandydatów, a gdy im powierzymy mandat wspierajmy ich i pomagajmy.
Odpowiednia atmosfera w ogrodzie, nie populistyczna, nie antagonistyczna, ale spokojna rozwaga na walnym zebraniu wyborczym pozwoli nam na dokonanie celnego wyboru, z czego pożytek będą mieli wszyscy działkowcy i satysfakcję z dobrego wyboru.
Unikajmy krzykaczy, populistów, ludzi nie sprawdzonych i przypadkowych wyborów (bo nikt nie chce).
W ogrodzie żyjąc na co dzień znamy się, możemy ocenić przydatność kandydata, ale on musi wyrazić zgodę na to, co w statucie PZD jest jasno zapisane w obowiązkach – „brać czynny udział w życiu PZD”
Oby nam się udało jak najlepiej – to sprawa przyszłości.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak