GłównaWiadomościNasadzenia na alejkach

Nasadzenia na alejkach

ROD Krzekowo ROD Krzekowo foto: OrJot Krzekowo Szczecin
  • czwartek, 19 lipiec 2018 07:10
  • Tekst:  J. Sielicka OZ PZD Szczecin

W wielu naszych ogrodach na wewnętrznych alejkach ogrodowych zauważa się „piękne” nasadzenia. Często bujna roślinność zasłania całkowicie ogrodzenie działki, rozrasta się na pół alejki, a czasem utrudnia nawet przejście.

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego jasno mówi, że:

• Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).
• Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych) zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

Zaliczające się do wspólnej infrastruktury między innymi aleje i drogi ogrodowe ( infrastrukturę ogrodową stanowią urządzenia będące własnością PZD, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania ROD ) – powinny być przejezdne w razie potrzeby interwencji służb ratowniczych.

Często działkowcy ignorują bądź skarżą się na nakazy zarządu ogrodu wzywające do uporządkowania i usunięcia nasadzeń. Należy zaznaczyć, że działkowiec otrzymał w użytkowanie teren swojej działki, a nie aleję będącą częścią wspólną ogrodu. Również i w tym przypadku nieznajomość Regulaminu ROD nie zwalnia użytkowników działek od jego przestrzegania.

J. Sielicka - instruktor ogrodniczy

Artykuły powiązane

  • Żużel na alejkach

    Zarząd Komisaryczny informuje użytkowników działek, że na parkingach przy ul. Wroniej i ul. Łukasińskiego złożony jest żużel z przeznaczeniem na uzupełnienie nierówności w alejach.  Żużlem tym działkowicze mogą wyrównywać aleje przy swoich działkach.

    Czytaj dalej...