GłównaWiadomościKomunikaty zarządu komisarycznegoOpłaty za wodę według nowego prawa wodnego

Opłaty za wodę według nowego prawa wodnego

Opłaty za wodę według nowego prawa wodnego J. Szymański
 • piątek, 27 kwiecień 2018 08:25
 • Tekst:  Joanna Ćwiklińska-Ziomek - PZD

1 stycznia 2018 roku obecny rząd zmienił przepisy o poborze wody. Weszła w życie ustawa o nazwie Prawo wodne, która zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Nowa ustawa uchyliła wcześniejsze przepisy zwalniające ogrody działkowe z opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych.

Nowa opłata będzie składała się z opłaty stałej ustalanej na podstawie maksymalnego poboru wód w pozwoleniu wodno prawnym (niezależnie od ilości faktycznie pobranej wody) oraz opłaty zmiennej na którą wpływ będzie miał rodzaj i ilość pobieranej wody.

Nie wiemy jeszcze kto będzie adresatem opłat wodnych. Jeżeli firma Wody Polskie jako adresata wskaże zarząd ROD to faktyczne koszty poniosą działkowcy. Opłata wodna stanie się bowiem częścią opłaty ogrodowej.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane, jeżeli pobór wód w ROD przekracza średniorocznie 5 m3/dobę. Za wydanie pozwolenia przedsiębiorstwo Wody Polskie pobiera opłatę. Jest to co prawda jednorazowy ale znaczny koszt. Dlatego koszty jego uzyskania powinny być uwzględnione przez walne zebranie przy ustalaniu wysokości opłat ogrodowych na najbliższy rok.

Zmiany powstałe w wyniku powołania przez rząd nowego przedsiębiorstwa Wody Polskie dotyczą jedynie ogrodów takich jak nasz, który korzystając z własnych pomp samodzielnie pobiera wody podziemne.

 

 

 

 

Artykuły powiązane

 • Oszczędzajmy wodę
  Ekologiczne podejście do uprawy działki i rosnące ceny za wodę sprawiają, że powinniśmy oszczędnie ją wykorzystywać. Należy więc pamiętać o tym, by: • używać wody wedle potrzeb i nie pozostawiać włączonych urządzeń…
  Czytaj dalej...
 • Ogrodowe ujęcie wody, a nowe prawo wodne

  Zarząd Komisaryczny dokonał przeglądu dokumentacji związanej z funkcjonującą w ogrodzie stacją poboru wody. Okazało się, że upoważnienie na jej czerpanie wygasło w roku 2012. Co więcej obecnie hydrofornia nie posiada aktualnego przeglądu dozorowego.

  Czytaj dalej...