GłównaWiadomościKomunikaty zarządu komisarycznegoOgrodowe ujęcie wody, a nowe prawo wodne

Ogrodowe ujęcie wody, a nowe prawo wodne

 • sobota, 10 luty 2018 06:01
 • Tekst:  Roman Krempski - wiceprezes ROD

Zarząd Komisaryczny dokonał przeglądu dokumentacji związanej z funkcjonującą w ogrodzie stacją poboru wody. Okazało się, że upoważnienie na jej czerpanie wygasło w roku 2012. Co więcej obecnie hydrofornia nie posiada aktualnego przeglądu dozorowego.

W związku z powyższym wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia na pobór wody. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.

Jednocześnie w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo Wodne w znacznym stopniu zmieniły się dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Wprowadzone ustawą nowe uregulowania mają istotne znaczenie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dlatego Zarząd Komisaryczny przygotowuje wymaganą przez nową ustawę dokumentację poboru wody oraz podejmie prace do przystosowania technicznego naszej hydroforni i eksploatacji pomp głębinowych.

Nowa ustawa wprowadzona przez obecny rząd uchyliła wcześniejsze przepisy zwalniające działkowców z opłat z tytułu poboru wód powierzchniowych i podziemnych na potrzeby nawadniania rodzinnych ogrodów działkowych.
Jednocześnie wprowadzono obowiązek uiszczania przez podmioty korzystające z wód (w naszym przypadku Rodzinne Ogrody Działkowe) opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych.

Tym samym nasz ogród będzie musiał płacić za wodę podatek. Zostanie on nam naliczony po uzyskaniu pozwolenia na czerpanie wody przez pompy głębinowe. Wysokość opłaty za pobór wód będzie zależała od ilości pobranej wody, od tego czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, przeznaczenia wody, jej średniego niskiego przepływu itp.
Wysokość opłaty za pobór wód będzie ustalało nowo powstałe Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dla przypomnienia nowe prawo wodne weszło w życie 1 stycznia 2018 roku. Jak zapewniają rządzący, nowela dostosowuje polskie przepisy do unijnych, a konkretnie wprowadza wymóg płacenia za wodę dla wszystkich, którzy z niej korzystają. Ma to skłonić do oszczędności, zwłaszcza branże i podmioty, które dotąd były z opłat zwolnione.
Należy zaznaczyć, że Unia Europejska nie narzuca wysokości stawek i mogą one być nawet zerowe. Niestety nasz rząd nie skorzystał z tej opcji.

Artykuły powiązane

 • Oszczędzajmy wodę
  Ekologiczne podejście do uprawy działki i rosnące ceny za wodę sprawiają, że powinniśmy oszczędnie ją wykorzystywać. Należy więc pamiętać o tym, by: • używać wody wedle potrzeb i nie pozostawiać włączonych urządzeń…
  Czytaj dalej...
 • Opłaty za wodę według nowego prawa wodnego

  1 stycznia 2018 roku obecny rząd zmienił przepisy o poborze wody. Weszła w życie ustawa o nazwie Prawo wodne, która zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Nowa ustawa uchyliła wcześniejsze przepisy zwalniające ogrody działkowe z opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych.

  Czytaj dalej...