GłównaWiadomościZima - trudny okres dla ogrodu

Zima - trudny okres dla ogrodu

 • czwartek, 18 styczeń 2018 08:20
 • Tekst:  pzd.pl/JotO

Zima w ogrodach działkowych jest szczególnym sezonem. Zamiera wegetacja roślinności, a działki są rzadziej odwiedzane przez działkowców. Jest to też trudny okres dla osób, które z przyczyn losowych nocują w ogrodowych altanach. Pomimo, że tegoroczna zima jeszcze nie pokazała swojej prawdziwej twarzy, to problem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim przebywającym na działkach jest szczególnie ważny i aktualny.


Opuszczone altany działkowe są często atrakcyjnym miejscem pobytu dla bezdomnych. Zimową porą zagrożone jest mienie działkowców pozostawione w altanach, które staje się łakomym kąskiem włamywaczy i pospolitych złodziejaszków.

W takich warunkach szczególnego znaczenia nabiera konieczność poprawy bezpieczeństwa zarówno działkowców i ich mienia oraz innych osób, które bytują na działkach. Regulamin ROD wskazuje, w § 22, że zarząd ROD obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD i wskazuje na takie działania jak: monitoring ogrodu, ochrona we własnym zakresie lub przez posiadający koncesję podmiot, budowę urządzeń służących bezpieczeństwu, a także współpracę z organami porządkowymi.

Nasz Zarząd dokonał przeglądu ogrodu pod względem zamieszkiwania na działkach. Jednak należy zwrócić uwagę, że monitorowanie ogrodu to nie tylko patrole i kontrole prowadzone przez osoby funkcyjne. Monitorowanie może być prowadzone także przy pomocy urządzeń elektronicznych. Warto o tym pamiętać podczas walnych zebrań, gdy będą podejmowane uchwały inwestycyjne.

Niezależnie od przedstawionych działań Zarząd Ogrodu szczególną uwagę przywiązuje do współpracy z Policją i Strażą Miejską.
W związku z ostatnimi włamaniami do altanek na terenie naszego ogrodu Zarząd Komisaryczny na bieżąco współpracuje z Komendą Policji Szczecin Pogodno. Celem tej współpracy jest wypracowanie skutecznych metod zapobiegania i zwalczania przestępstw oraz wykroczeń na terenie ogrodu, a także podniesienie bezpieczeństwa ludzi na działkach w okresie zimy. Policjanci – w tym szczególnie dzielnicowi z danego rejonu – na bieżąco patrolują okolice ogrodu Krzekowo.

 

 

 

Artykuły powiązane

 • Opłaty za wodę według nowego prawa wodnego

  1 stycznia 2018 roku obecny rząd zmienił przepisy o poborze wody. Weszła w życie ustawa o nazwie Prawo wodne, która zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Nowa ustawa uchyliła wcześniejsze przepisy zwalniające ogrody działkowe z opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych.

  Czytaj dalej...
 • Fala włamań do altan ogrodowych
  W ostatnim czasie ogród nasz zmaga się z falą włamań do altan działkowych. W tej sprawie Zarząd Komisaryczny na bieżąco współpracuje z Komendą Policji Pogodno. Policji umożliwiono swobodne poruszanie się radiowozami po…
  Czytaj dalej...