Komunikat

 • sobota, 30 grudzień 2017 17:29
 • Tekst:  Zarząd Komisaryczny

Szanowni Działkowcy.

Informujemy, że zgodnie z § 82 Regulaminu Polskiego Związku Działkowców Zarządy Ogrodów nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu strat spowodowanych przez: powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz innych szkód powstałych na skutek kradzieży i dewastacji.

Jednocześnie informujemy, że w sprawach kradzieży jakie miały ostatnio miejsce w naszym ogrodzie Zarząd Komisaryczny współpracuje na bieżąco z Komendą Policji Pogodno.

Włamania do altan należy zgłaszać pod numerem 91 8219103.

Informujemy również, że Zarząd Komisaryczny zlecił udrożnienie, drenaż i regulację głównych rowów melioracyjnych na terenie ogrodu. Prace te zostały wykonane polepszając zdolności produkcyjne gleb i obniżenie poziomu wód gruntowych.

W tej sprawie współpracujemy także z Gminą Dobra i Zakładem Usług Komunalnych Szczecin w celu wykonania podobnych prac w rowach odwadniających, które pozostają poza naszym ogrodem, ale mają duży wpływ na sytuację wodną gleb działkowych.

 

 

 

 

Artykuły powiązane

 • Fala włamań do altan ogrodowych
  W ostatnim czasie ogród nasz zmaga się z falą włamań do altan działkowych. W tej sprawie Zarząd Komisaryczny na bieżąco współpracuje z Komendą Policji Pogodno. Policji umożliwiono swobodne poruszanie się radiowozami po…
  Czytaj dalej...
 • Remontujemy...

  Jak informowaliśmy wcześniej Zarząd Komisaryczny zlecił prace przy renowacji i odtworzeniu rowów melioracyjnych naszego Ogrodu. Jak Państwo wiecie część rowów odwadniających została przez działkowców bezmyślnie zasypana w celu powiększenia sobie gruntów pod uprawy.

  Czytaj dalej...