GłównaWiadomościProblem pojawiających się dzików

Problem pojawiających się dzików

  • sobota, 15 lipiec 2017 12:16
  • Tekst:  źródło: chojna. pl

Wprawdzie mamy środek lata ale za kilka miesięcy przyjdzie jesień, a wraz z nią w naszym ogrodzie pojawią się dziki. Zmniejszenie ich populacji czy wyprowadzenie poza obręb siedzib ludzi to problem z którym boryka się wiele miast. Szczecin nie jest tu żadnym wyjątkiem. Od lat dziki przychodzą pod skupiska ludzi, śmietniki, działki ogrodowe ponieważ szybko przyzwyczajają się do tego sposobu zdobywania pokarmu. Jest on łatwiejszy i o wiele bardziej skuteczny.

Dlatego musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach, których należy bezwzględnie przestrzegać:
- nigdy nie dokarmiać dzików;
- nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
- należy utrzymywać czystość i porządek na terenach posesji - zbierać opadłe owoce i kosić trawę;
- na terenach zabudowy wielorodzinnej zamykać miejsca przeznaczone na śmietniki i nie pozostawiać worków ze śmieciami obok pojemników na odpady komunalne;
- naprawiać ogrodzenia, aby zmniejszyć możliwość wejścia dzików na posesję i działki;
- zamykać na noc wejścia do przydomowych ogrodów i ogrodów działkowych.


Chcąc uniknąć zagrożenia ze strony dzików powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zauważenia tych zwierząt, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W przypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, należy spokojnie oddalić się z tego miejsca. W żadnym wypadku nie zbliżać się do dzików, nie straszyć ani tym bardziej atakować je lub gonić. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zauważenia lochy z prosiakami, która chroniąc młode, może być bardzo niebezpieczna. Nie wolno szczuć dzików psami. W miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren i tropy dzika) należy zachować szczególną ostrożność.
Pamiętaj, dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany!