GłównaWiadomościOpłaty za wywóz śmieci

Opłaty za wywóz śmieci

W dniu 19.12.16 r. poseł Krzysztof Paszyk (PSL) złożył do Ministra Środowiska interpelację poselską w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  W interpelacji tej występuje z zapytaniem, czy Ministerstwo Środowiska podejmie działania w celu wprowadzenia w w/w ustawie zmian ukierunkowanych na poprawę sytuacji polskich działkowców.

W przedmiotowej interpelacji został poruszony bardzo istotny problem - wysokich opłat za wywóz śmieci z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Problemem tym Krajowa Rada PZD zajmuje się od dłuższego czasu. Podjęto szereg działań i wystąpień do ministerstwa Środowiska głównie o spowodowanie, aby stawki opłaty za wywóz śmieci były adekwatne do ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenach ogrodów. Opłaty powinny być sprawiedliwe, miarodajne i dostosowane do specyfiki ogrodów, które są wykorzystywane przez działkowców sezonowo, w celach rekreacyjno - wypoczynkowych.

W odpowiedzi Ministerstwo Środowiska informuje, że objęcie rodzinnych ogrodów działkowych jako nieruchomości niezamieszkałych systemem wywozu śmieci wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w tym opłatą ryczałtową - zależy od woli rady gminy.

A więc na razie mamy to, co mamy czyli opłaty bardzo wysokie drenujące budżety ogrodów. Wprawdzie ministerstwo zapowiada analizę dotychczasowych przepisów jednak należy sądzić, że w najbliższej przyszłości nic w tej kwestii nie zostanie zmienione.

Artykuły powiązane

  • Nie pal na działce
    Jesień wiąże się z wytężoną pracą w ogrodach, zbieraniem plonów i przygotowaniem roślinności do spoczynku zimowego. Niestety prócz zapachu uschniętych liści w niektórych miejscach pojawia się swąd spalenizny. Mimo prowadzonych działań edukacyjnych…
    Czytaj dalej...
  • STOP spalaniu na działkach

    Zakończenie sezonu ogrodowego często wiąże się z nawracającym problemem zatruwania środowiska trującymi i niebezpiecznymi kłębami dymu, który powstaje w wyniku spalania odpadów. Dlatego kolejny raz przypominamy, że Regulamin ROD mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych.

    Czytaj dalej...