GłównaWiadomościProblem śmieci w ogrodzie

Problem śmieci w ogrodzie

Od kilku lat nasz ogród zmaga się z ogromnymi kosztami wywozu śmieci. Ten koszt to lwia część naszego budżetu. Jak na ironię działkowcy wyrzucają do pojemników setki worków z opadami organicznymi co jest stanowczo zabronione i które każdy ma obowiązek utylizować na swojej działce w kompostownikach. Tak stanowi regulamin ogrodu. Wyrzucając odpady organiczne do kontenerów jeszcze bardziej obciążają budżet ROD. Na zdjęciu widzicie Państwo górę worków, a w nich skoszona trawa, liście, resztki roślin...

Ale okazuje się, że nie tylko my mamy problemy z opłatami za śmieci. Dotykają one również wielu innych ogrodów w Polsce. Dlatego problemem wysokich opłat postanowiła zająć się Krajowa Rada PZD podejmując szereg działań, mających na celu doprowadzenie, aby opłaty za śmieci były dostosowane do specyfiki i potrzeb ROD.

Po opracowaniu badania jak funkcjonuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęto zadania dla wszystkich struktur Związku. Krajowa Rada wystąpiła też do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o spowodowanie, aby opłaty za śmieci były adekwatne do ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenie ROD.

Tematem opłat za śmieci z ogrodów działkowych udało się również zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich, który wystąpił do Ministra Środowiska o zmianę zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w ROD.
Ministerstwo Środowiska dostrzega problem i potrzebę zmiany przepisów ustawy „śmieciowej”, m.in. w zakresie określenia górnej granicy stawki opłaty ryczałtowej. KR PZD przedstawiła również Ministrowi Środowiska problemy związane z wywozem śmieci na terenach ogrodów działkowych wraz z wnioskami oraz informacją, że jesteśmy zgodni z RPO, co do konieczności nowelizacji ustawy „śmieciowej”. Na nowe regulacje - o ile zostaną zatwierdzone - trzeba będzie niestety jeszcze poczekać.

 

Artykuły powiązane

  • Nie pal na działce
    Jesień wiąże się z wytężoną pracą w ogrodach, zbieraniem plonów i przygotowaniem roślinności do spoczynku zimowego. Niestety prócz zapachu uschniętych liści w niektórych miejscach pojawia się swąd spalenizny. Mimo prowadzonych działań edukacyjnych…
    Czytaj dalej...
  • STOP spalaniu na działkach

    Zakończenie sezonu ogrodowego często wiąże się z nawracającym problemem zatruwania środowiska trującymi i niebezpiecznymi kłębami dymu, który powstaje w wyniku spalania odpadów. Dlatego kolejny raz przypominamy, że Regulamin ROD mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych.

    Czytaj dalej...