GłównaTrawnikiPielęgnacja trawnika

trWNIKI

Opłaty ogrodowe w 2020 r.

 

Szanowni Państwo, opłaty ogrodowe w roku 2020 będą wynosiły:
- składka członkowska w wysokości 6 zł
- opłata na inwestycje w wysokości 50 zł,
- opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu - metry kwadratowe x 0,95 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 170 zł.

Płatność należy uiścić do końca czerwca br. przelewem na kontro Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Krzekowo"

nr: 75 1020 4795 0000 9702 0004 0709 prowadzone w banku PKO BP, 

tytułem: Opłata 2020 - numer działki, imię i nazwisko właściciela.

Z poważaniem 

Zarząd ROD "Krzekowo" 

Lubczyk

Lubczyk - często kojarzy się wyłącznie z rosołem. Można go jednak dodawać i do kartoflanki, zupy pomidorowej oraz jarzynowej. Świeże listki dodajemy do białych sosów, jako zieleninę do sałat i gotowanego bobu. Suszonymi listkami lub korzeniem przyprawiamy ciemne sosy, duszone mięsa i warzywa oraz potrawy z ryb. Lubczykiem naciera się drób przed pieczeniem.

Pielęgnacja trawnika

 • poniedziałek, 15 sierpień 2016 06:53
 • Tekst:  "Działkowiec"

Trawnik jest miejscem wypoczynku dla całej rodziny. Nie będzie jednak pięknie wyglądał bez odpowiedniej pielęgnacji.

Koszenie 
Jest jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Jego celem, oprócz utrzymania optymalnej wysokości murawy jest między innymi zmuszenie trawy do energicznego krzewienia, które zapewnia uzyskanie zwartej i dobrze zadarnionej powierzchni. Jaka zatem wysokość i częstotliwość koszenia zapewni dobry wygląd naszego trawnika?

Wysokość 
Na trawnikach rekreacyjnych optymalna wysokość koszenia wynosi około 3,5 cm. Z kolei na trawnikach ozdobnych (dywanowych) zabieg ten powinien być wykonany na wysokość 2,0-2,5 cm. Najwyżej kosimy trawniki parkowe, na wysokość około 6 cm. Często wysoką trawę zaniedbanego trawnika kosi się od razu bardzo nisko, lub chcąc wydłużyć okres pomiędzy zabiegami drastycznie obniża się wysokość cięcia. Są to podstawowe błędy które obniżają trwałość trawnika. Murawa staje się przez to przerzedzona, odrosty są nierównomierne oraz pojawiają się chwasty. Podczas koszenia należy więc pamiętać o zasadzie, że wysokość koszenia nie powinna przekraczać połowy wysokości roślin, a zatem kosimy „niewiele, ale często”.

Jak często kosić 
Częstość koszenia zależy od temperatury otoczenia, zaopatrzenia runi w składniki pokarmowe i wodę, składu zastosowanej mieszanki a także od sposobu użytkowania. Najsilniej trawy odrastają w okresie V-VI oraz VIII-IX, a podstawowy wpływ na ten proces mają nawożenie i nawadnianie. W tych okresach koszenie darni powinno się przeprowadzać systematycznie co 7-10 dni. Pamiętajmy jednak że podczas upałów zabieg ten należy ograniczyć i wykonywać go w odstępach 2-3-tygodniowych, podnosząc wysokość cięcia o 1-3 cm. Takie postępowanie zapewnia trawie lepsze przetrwanie okresów suszy.

Napowietrzanie (aeracja)
Jest to zabieg bardzo ważny na powierzchniach, gdzie dochodzi do zagęszczenia gleby zmniejszenia jej przepuszczalności i elastyczności wskutek jej intensywnego użytkowania. Do gleby nie docierają wówczas odpowiednie ilości powietrza, wody i nawozów. Dodatkowo, zagęszczenie gleby potęgowane jest przez zabieg watowania. Stosowanie gładkich wałów zagęszcza podłoże i pogarsza warunki dostępu powietrza do systemu korzeniowego. Aby częściowo zmniejszyć ten proces, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu wyrównania powierzchni trawnika, zaleca się stosowanie wału wyposażonego w kolce. Zabieg napowietrzania wykonuje się corocznie, najlepiej w lipcu lub wczesną jesienią, po uprzednim skoszeniu trawnika. Przeprowadza się go w celu rozluźnienia podłoża i poprawy stosunków wodno-powietrznych za pomocą specjalnych urządzeń, tzw. aeratorów (wykonują one otwory w darni i wydobywają z trawnika wycinki darni w postaci wałeczków długości 10 cm). Na małych powierzchniach z powodzeniem zabieg ten możemy wykonać widiami amerykańskimi lub wyposażonymi w metalowe kolce nakładkami na buty, które również służą do napowietrzania trawników.

Podlewanie 
W programie pielęgnacji trawników nawadnianie odgrywa podstawową rolę ze względu na stosunkowo duże dzienne zapotrzebowanie traw na wodę (ok. 0,5-3 l na 1m2). O wielkości podlewania decydują: - warunki klimatyczne (przebieg temperatury, nasłonecznienie, prędkość wiatru), - rodzaj gleby (gleba piaszczysta szybko przesycha, gleba gliniasta dłużej utrzymuje wilgoć), - zastosowane gatunki traw (trawy szerokolistne, np.: wiechlina łąkowa zużywają więcej wody), - sposób użytkowania trawnika i częstotliwość koszenia. Podlewanie trawników powinno być przeprowadzane w ten sposób, aby zapewnić wilgotność podłoża do głębokości 10-15 cm. Złą praktyką jest skąpe, codzienne zraszanie, gdyż prowadzi to do zniszczenia dużej części systemu korzeniowego i jego spłycenia, wskutek czego trawa jest bardziej narażona na suszę. Mocno ukorzenioną i dobrze rozrośniętą trawę podlewamy rzadziej, ale obficiej. W normalnych warunkach przynajmniej raz w tygodniu a w czasie suszy co 3 dni. Najkorzystniejsze dla trawy jest podlewanie wcześnie rano lub wieczorem.

Uzupełnianie ubytków 
Często na trawnikach pojawiają się miejsca, na których nie ma darni. Po wcześniejszym wykonaniu zabiegu odfilcowywania i spulchnieniu gruntu za pomocą grabi, możemy przystąpić do zagospodarowywania tych ubytków. W razie potrzeby dosypujemy nieco ziemi, ubijamy ją i ponownie wzruszoną powierzchnię obsiewamy. Do tego celu należy użyć mieszanki traw o składzie zbliżonym do zastosowanego przy zakładaniu trawnika lub specjalnej mieszanki renowacyjnej. Wysiane nasiona przykrywamy cienką warstwą ziemi i dobrze udeptujemy lub wałujemy. Miejsca te powinny być systematycznie podlewane.

Nawożenie 
Z punktu widzenia prawidłowego wzrostu i rozwoju traw, nawożenie mineralne powinno uwzględniać przede wszystkim takie pierwiastki jak azot, fosfor i potas, przy zachowaniu właściwej proporcji. Dla trawników intensywnie użytkowanych powinna ona wynosić 4:1:2, zaś dla trawników ekstensywnych - 2:1:1,5. Wymienione składniki są pobierane przez rośliny w dużych ilościach i ich zapas w glebie wyczerpuje się najszybciej. Inne elementy diety roślin, takie jak wapń, magnez, siarka, czy mikroelementy wystarczają zwykle na dłuższy czas. Coraz powszechniej na rynku dostępne są nawozy wieloskładnikowe przeznaczone wyłącznie do stosowania na trawniki. Nawozów takich należy używać nawet 4-5 razy w sezonie. Znacznie prostsze jest zastosowanie nawozów długo działających (np. typu Biopon). Dzięki powolnemu uwalnianiu składników odżywczych do gleby - nawóz tak stosuje się tylko raz w sezonie, najlepiej tuż po rozpoczęciu okresu wegetacji. Nawozy wieloskładnikowe dawkujemy wg zaleceń producenta. Równomierny wysiew nawozów metodą na krzyż warto wykonać po koszeniu. Powinno się unikać nawożenia zarówno mokrego, jak również nadmiernie wysuszonego trawnika. Po nawożeniu bardzo istotne jest intensywne podlanie. Niezależnie od rodzaju zastosowanego nawozu nie dokarmiamy roślin później niż do potowy sierpnia.

Artykuły powiązane

 • Co niszczy trawnik
  Bardzo często zdarza się, że przyczyną złego wyglądu trawnika są owady żerujące na korzeniach traw. Jeśli w porę zauważymy problem i podejmiemy odpowiednie działania, nie zdążą one w sposób znaczny uszkodzić murawy.…
  Czytaj dalej...
 • Trawnik - jak założyć
  Każdy pragnie posiadać zadbany trawnik o gęstej i równomiernej darni. Taki trawnik spełnia swoje funkcje użytkowe i dekoracyjne. Aby osiągnąć taki stan należy starannie przygotować podłoże, odpowiednio przeprowadzić wszystkie konieczne zabiegi agrotechniczne,…
  Czytaj dalej...