GłównaROD KrzekowoWiadomościZakaz fotografowania dokumentów

wiadomości

Zakaz fotografowania dokumentów

  • środa, 02 maj 2018 13:17
  • Tekst:  pzd.pl

W związku z powtarzającymi się pytaniami działkowców oraz członków zarządów ROD co do możliwości fotografowania materiałów sprawozdawczych, które są wykładane przed walnym zebraniem sprawozdawczym w ogrodach ROD, Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w tej sprawie i uznał, że Statut Polskiego Związku Działkowców nie dopuszcza takiej możliwości.


Zgodnie z zapisami statutu każdy działkowiec ma prawo przejrzeć dokumenty osobiście na miejscu, ewentualnie sporządzić sobie notatki. Innych sposobów zapoznawania się z dokumentami – w tym fotografowania, sporządzania kopii, przesyłania e-mailem – statut nie przewiduje.

Miejsce, termin i czas wyłożenia materiałów powinien być dostosowany do potrzeb danego ogrodu, w szczególności uwzględniać liczbę członków ROD i dotychczasowe zainteresowanie dokumentami sprawozdawczymi.

 

 

 

 

Artykuły powiązane