GłównaROD KrzekowoWiadomościNadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD

wiadomości

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD

  • sobota, 11 listopad 2017 11:49
  • Tekst:  pzd.pl

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 11 października 2017 roku podjęła uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Ponieważ będzie to zjazd nadzwyczajny Krajowa Rada określiła tematy dla których go zwołuje. Przede wszystkim chodzi o zmiany w statucie PZD. Konieczność zmian wynika z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a równocześnie jest to okazja do dokonania tych zmian, które wynikają z praktycznego stosowania statutu.

Drugim merytorycznym tematem będzie rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Zjazd zgodnie z kompetencjami statutowymi dokona też stwierdzenia wygaśnięcia mandatów delegatów, którym wygasło członkostwo w PZD, lub złożyli rezygnację. 
Zjazd odbędzie w Warszawie w dniu 9 grudnia 2017 roku, a udział w nim wezmą delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów w 2015 roku, którzy zachowali swój mandat na okres całej kadencji.

Artykuły powiązane