GłównaROD KrzekowoWiadomościNadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD

wiadomości

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD

 • sobota, 11 listopad 2017 11:49
 • Tekst:  pzd.pl

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 11 października 2017 roku podjęła uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Ponieważ będzie to zjazd nadzwyczajny Krajowa Rada określiła tematy dla których go zwołuje. Przede wszystkim chodzi o zmiany w statucie PZD. Konieczność zmian wynika z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a równocześnie jest to okazja do dokonania tych zmian, które wynikają z praktycznego stosowania statutu.

Drugim merytorycznym tematem będzie rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Zjazd zgodnie z kompetencjami statutowymi dokona też stwierdzenia wygaśnięcia mandatów delegatów, którym wygasło członkostwo w PZD, lub złożyli rezygnację. 
Zjazd odbędzie w Warszawie w dniu 9 grudnia 2017 roku, a udział w nim wezmą delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów w 2015 roku, którzy zachowali swój mandat na okres całej kadencji.

Artykuły powiązane

 • Zakaz fotografowania dokumentów
  W związku z powtarzającymi się pytaniami działkowców oraz członków zarządów ROD co do możliwości fotografowania materiałów sprawozdawczych, które są wykładane przed walnym zebraniem sprawozdawczym w ogrodach ROD, Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko…
  Czytaj dalej...
 • Otwarty program rozwoju ROD
  W dniu 14 marca 2018 r. uchwałą nr 1/XX/2018 członkowie Krajowej Rady PZD przyjęli „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Został on opracowany z uwagi na coraz większe zainteresowanie działkami rodzinnymi w ROD. Podstawowymi…
  Czytaj dalej...