GłównaROD KrzekowoWiadomościZarząd komisaryczny w ogrodzie

wiadomości

Zarząd komisaryczny w ogrodzie

 • niedziela, 18 czerwiec 2017 10:59
 • Tekst:  JotO

Na tablicy ogłoszeniowej ogrodu zauważyłem wczoraj komunikat. Wynika z niego, że w dniu 17.06.2017 roku ukonstytuował się zarząd komisaryczny. Poprzedni zarząd Ogrodu przestał istnieć z uwagi na fakt, że ubyło z niego (na skutek śmierci bądź rezygnacji) ponad pięćdziesiąt procent składu.

Komunikat głosi, że decyzją nr 133/2017 z dnia 13.06.2017 roku, zgodnie z § 39 ust. 5 Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców wygasił pozostałym członkom mandaty. W oparciu o § 109 ust. 2 pkt 15 w związku z § 41 ust. 1 pkt 3 statutu PZD uchwałą 134/2017 z dnia 13.06.2017 roku powołał zarząd komisaryczny w ROD "Krzekowo".
Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 17.06.2017 roku zarząd ukonstytuował się następująco:

1. Edmund Czarnowski - prezes zarządu
2. Roman Krempski - wiceprezes
3. Katarzyna Marcińczyk - sekretarz
4. Grzegorz Bejgrowicz - skarbnik

Niestety, nie potrafię przybliżyć Państwu sylwetek powołanych osób poza Panią Katarzyną Marcińczyk, która jest naszą działkowiczką i pełniła funkcję sekretarza w poprzednim zarządzie.

Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców zarząd komisaryczny powoływany jest na okres sześciu miesięcy. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony, jednak nie dalej niż do dwóch lat.

 

Artykuły powiązane

 • Jubileusz 120-lecia ogrodnictwa działkowego
  W tym roku środowisko działkowe świętuje 120-lecie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Krajowa Rada PZD dla uczczenia jubileuszu przyjęła otwarty program obchodów tego święta, który skierowany jest do wszystkich działkowców, zarządów ROD oraz…
  Czytaj dalej...
 • 120-lecie ogrodnictwa działkowego w Polsce
  Ogrodnictwo działkowe obchodzi w tym roku jubileusz 120-lecia swojej wspaniałej i bogatej historii. Za najstarszy w Polsce ogród uznawany jest istniejący do dziś ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim. To właśnie…
  Czytaj dalej...