GłównaROD KrzekowoWiadomościZebranie do powtórki

wiadomości

Zebranie do powtórki

  • czwartek, 04 maj 2017 15:04
  • Tekst:  JotO

Uchwała nr 70/2017 Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie to pokłosie kwietniowego zebrania sprawozdawczego w naszym Ogrodzie. Okręg postanowił unieważnić zebranie i zarządzić jego powtórzenie.


Przypomnijmy krótko jego przebieg.
Już na wstępie jeden z działkowców zakłócał właściwe prowadzenie obrad. Zaanektował dla siebie mikrofon i zabierał głos kiedy chciał nie licząc się z porządkiem zebrania jaki wcześniej uchwalono i za którym sam zapewne głosował.
Działkowiec ów wcześniej przeprowadził akcję ulotkową na terenie ogrodu domagając się między innymi:

- wybudowania oczyszczalni ścieków dla świetlicy.
Żądanie absurdalne ponieważ biologiczna oczyszczalnia powstała kiedyś razem z budynkiem i działa wystarczająco dobrze jak na obecne potrzeby.

- wybudowania nowych parkingów.
Nie ma na to żadnych szans. Wszystkie tereny okalające ogród są własnością gminy Szczecin i nikt nie pozwoli nam ich zajmować. Pomysł, żeby przykryć płytami betonowymi rowy melioracyjne przy ulicy Wroniej i w ten sposób stworzyć nowe miejsca postojowe jest kuriozalny. Rowy także są własnością gminy i są zbyt ważne dla pobliskiego osiedla domków jednorodzinnych, aby pozwolono nam je zakryć betonem. Każdego roku muszą być i są czyszczone. Chronią przed zalaniem tereny od ulicy Wroniej do Szerokiej.
Jedyne miejsce na parking jest wewnątrz ogrodu przy bramie trzeciej. Ale czy ludzie mający tam działki zgodzą się żeby funkcjonował obok ich ogródków parking? Wątpię. Zresztą tych miejsc dla aut i tak nie ma tam za wiele.

- oświetlenia alejek ogrodu.
Nasz ogród zajmuje olbrzymi teren. Oświetlenie alejek to koszt ogromny. Dziś już nie wystarczy jakiś kabel zdobyty w zakładzie pracy i słupy jak to kiedyś bywało. Wszystko musi być zgodne z prawem i przepisami. A to niemało kosztuje.
I druga sprawa - czy działkowcy zechcą tę inwestycję sfinansować? A potem dojdzie jeszcze podniesienie opłat za energię elektryczną zużywaną przez latarnie na alejkach. Można próbować ale nie wróżę powodzenia tej inwestycji.

- wybudowania nowego placu zabaw dla dzieci.
Inwestycja jest w fazie przygotowania.

Dyskusji merytorycznej na zebraniu, ścierania się na argumenty właściwie nie było.  Domagano się nowych wyborów chociaż było to zebranie sprawozdawcze, a nie wyborcze. Zgodnie ze statutem zebrania wyborcze odbywają się co cztery lata.

W efekcie kiedy doszło do głosowania uchwał wszystkie zostały odrzucone na zasadzie „nie i już”. Odrzucono nawet - przy ogólnej radości zebranych - uchwałę wniosku o bezzwrotne dofinansowanie remontu studni głębinowych z funduszy Okręgu. Ale jeśli działkowcy chcą płacić za wszystko z własnej kieszeni to trudno. Ich wola.
Najgorsze jednak, że odrzucono uchwałę o opłatach za działki chociaż opiewała na kwotę taką samą jak poprzedniego roku i już od kilku lat nie zmienianą. A przecież Ogród musi funkcjonować. Należy na bieżąco opłacać faktury za wywóz śmieci, za energię elektryczną…
Przyjęto za to wniosek w formie uchwały do OZ PZD Szczecin o odwołanie obecnego zarządu.

Co ciekawe na zebraniu dało się zauważyć sporo ludzi młodych. To dobrze, że wśród młodszych działkowców wzrasta zainteresowanie ogrodem. Troska wszystkich daje nadzieję, że może wreszcie pozbędziemy się tego brzemienia jakim jest zainteresowanie wyłącznie swoją działką i niczym więcej.
Jednak czy musi się to odbywać poprzez całkowitą negację wszystkiego, poprzez dzielenie naszej społeczności działkowej, antagonizowanie i doprowadzanie do wzajemnej wrogości. Przy tym destrukcji i destabilizacji funkcjonowania Ogrodu?
Myślę, że nie. Że można inaczej.

Całość uchwały wraz z uzasadnieniem znajdziecie Państwo w załączniku poniżej.