GłównaROD KrzekowoWiadomościNasi działkowcy nie chcą pomocy

wiadomości

Nasi działkowcy nie chcą pomocy

  • środa, 26 kwiecień 2017 06:17
  • Tekst:  JotO

Jednym z działań Związku na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest pomoc finansowa PZD w formie dotacji przy realizacji inwestycji i remontów na terenie ogrodu.

Realizacja inwestycji i remontów to jedno z priorytetowych zadań dla Związku. Oczywiście największy ciężar w tej materii mają do poniesienia zarządy ROD, które muszą nie tylko przygotować zadanie do realizacji ale i ustalić jego finansowanie. Bez zabezpieczenia finansowego zarząd ROD nie może przystępować do realizacji zadania.

Każdy ogród realizując zadanie inwestycyjno - remontowe może ubiegać się o dotację ze środków będących w dyspozycji Okręgu lub Krajowej Rady PZD. Oczywiście pomoc jest zależna od środków jaki na ten cel mają zgromadzone te jednostki na Funduszu Rozwoju ROD. Dla realizacji zadań inwestycyjno-remontowych, do których przystąpią zarządy ROD obowiązuje uchwala walnego zebrania ROD w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju.

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Na kwietniowym zebraniu sprawozdawczym w naszym ogrodzie zarząd wystąpił o przegłosowanie uchwały w sprawie wniosku o dotację Okręgowego Zarządu PZD dla remontu studni głębinowych ROD „Krzekowo”. Studnie nasze mają już prawie 40 lat. Na bieżąco są remontowane i konserwowane. Ale to powoli zaczyna nie wystarczać. Przydałby się remont kapitalny. Przez lata zmieniła się też sama technologia poboru wody i takie studnie w dzisiejszych czasach są bardziej nowoczesne, bardziej wydajne itp. Warto by i nasze studnie unowocześnić. Mając na uwadze, że lwia część naszych składek idzie na opłaty za wywóz śmieci taka pomoc byłaby wybawieniem.
Jednak decyzja działkowców podczas zebrania stała się swoistym kuriozum, ponieważ wniosek o dofinansowanie remontu ze środków Okręgu PZD został odrzucony. Zebrani uznali, że niepotrzebna jest pomoc i sami sfinansują tę inwestycję.

W dzisiejszych czasach finansowanie inwestycji z różnych źródeł to już norma. Występuje się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, o przyznanie dotacji ze środków gminnych, o pomoc finansową w ramach różnych projektów organizowanych przez władze samorządowe. Wystarczy posiadać część funduszy, a resztę otrzymać w formie dotacji.
Jednak nasi działkowcy z pełną świadomością, z premedytacją odrzucili tę propozycję. Uśmiechnięci i zadowoleni z siebie podnieśli ręce przeciwko wnioskowi.
Byłem zdumiony...

Polski Związek Działkowców w 2016 roku wsparł dotacjami Ogrody o łącznej wartości ponad 4,8 miliona złotych. Natomiast w pierwszym kwartale tego roku wsparcie finansowe otrzymały już 53 Rodzinne Ogrody Działkowe na blisko 400 tys. złotych. Oczywiście w kolejnych miesiącach też będą rozpatrywane kolejne wnioski, gdyż jest to czas sprzyjający realizowaniu podjętych zadań inwestycyjnych.