GłównaROD KrzekowoWiadomościRegulacja stanu prawnego gruntów ROD w OZ PZD w Szczecinie

wiadomości

Regulacja stanu prawnego gruntów ROD w OZ PZD w Szczecinie

 • środa, 19 kwiecień 2017 13:39
 • Tekst:  Robert Szymański

Zadaniem priorytetowym dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest regulacja stanu prawnego. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie realizując zapisy art. 76 i 75 ustawy o ROD złożył wnioski o wydanie decyzji potwierdzających nabycie prawa użytkowania na rzecz PZD dla 56 ogrodów o łącznej powierzchni 612,0609 ha.

Na dzień 18 kwietnia 2017 roku udało się uzyskać tytuł prawny dla 15 ROD o łącznej powierzchni 139,2906 ha co stanowi 23 % powierzchni na jaką złożono wnioski.

U podstaw przedłużania się rozpatrzenia spraw w większości dotyczących miasta Szczecina leży konieczność wykonania prac geodezyjnych (wznowienia granic, mapy geodezyjne do celów prawnych, podziały itp.) , które to czynności na siebie wzięła Gmina Miasto Szczecin. Prace te są czasochłonne i niekiedy trudne z uwagi na niezgodności w stanie prawnym nieruchomości.
Okręgowy Zarząd PZD w roku 2015 uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Miasta Szczecin podczas którego określono zasady działania w zakresie spraw związanych z regulacją stanu prawnego ROD. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami to Gmina Miasto Szczecin typuje pośród złożonych wniosków kolejne ogrody dla których zostaną wykonane prace geodezyjne umożliwiające wydanie decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa użytkowania.

Trwa okres wiosenny więc należy mieć nadzieję, że prace geodezyjne, które finansuje Gmina ruszą pełną parą co zaowocuje uzyskaniem kolejnych decyzji dla ROD. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie jak zawsze będzie aktywnie uczestniczył w tych czynnościach tak aby zostały w miarę możliwości szybko i sprawnie przeprowadzone.

Z uwagi na liczne zapytania w przedmiotowej sprawie płynące z Zarządów ROD, OZ PZD w Szczecinie uspokaja i zapewnia, że sprawy regulacji stanu prawnego posuwają się do przodu i na bieżąco będzie informować o kolejnych sukcesach.

Robert Szymański - OZ PZD Szczecin

Artykuły powiązane

 • ROD "Krzekowo" poleca
  W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Krzekowo” w Szczecinie od paru lat funkcjonuje program opracowany indywidualnie na potrzeby ogrodu, w zarysach proponowanego obecnego programu DGCS PZD system, który już ułatwia prace związane z ewidencją…
  Czytaj dalej...
 • XIII Zjazd Delegatów PZD - 2017
  W dniu wczorajszym zakończył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Zjazd został zwołany przede wszystkim z uwagi na konieczność uchwalenia zmian statutowych wynikających ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Propozycje zmian są…
  Czytaj dalej...