GłównaROD KrzekowoWiadomościWalne zebranie sprawozdawcze w ROD

wiadomości

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD

Do 15 maja bieżącego roku w rodzinnych ogrodach działkowych należących do PZD odbędą się walne zebrania sprawozdawcze. W naszym ogrodzie takie zebranie zaplanowano na 8 kwietnia na godzinę 14-tą.

Jest to najwyższy statutowy organ Związku w ogrodzie, dlatego prawo udziału w walnym zebraniu mają tylko członkowie PZD z danego ROD. Kompetencje walnego zebrania sprawozdawczego określa Statut PZD, a do najważniejszych spraw, o których mają decydować działkowcy, należy dokonanie oceny działalności zarządu ROD za 2016 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ub. rok, uchwalenie wysokości opłat ogrodowych, które zapewnią realizację przyjętego planu działania na rok 2017. Walne zebranie to jedyny organ władny podjąć decyzję o inwestycji w ogrodzie, źródłach jej finansowania, w tym opłaty na inwestycję, którą ma wnieść każdy działkowiec.

Od podjętych na walnym zebraniu decyzji zależy funkcjonowanie ogrodu przez cały rok. Decyzje podejmowane przez walne zebranie mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania ogrodu w bieżącym roku, ale także stanowią o jego przyszłości, dlatego każdy członek Związku w ROD powinien skorzystać ze statutowego prawa udziału w walnym zebraniu.

Artykuły powiązane

  • Nowy program do obsługi biur ROD

    Krajowa Rada PZD po długich negocjacjach podpisała umowę na program DGCS PZD System. Program dedykowany jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Będzie posiadał następujące moduły: finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, kasowy, środki trwałe, magazyn, ogrody działkowe.

    Czytaj dalej...
  • Jubileusz 40 lecia ROD Krzekowo
    Historia działkowych dożynek jest tak stara jak ogrody działkowe. Takie imprezy organizowano już w okresie międzywojennym. Odnowiono je po wojnie i kultywowane są do dzisiaj.
    Czytaj dalej...