GłównaROD KrzekowoWiadomościWalne zebranie sprawozdawcze w ROD

wiadomości

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD

Do 15 maja bieżącego roku w rodzinnych ogrodach działkowych należących do PZD odbędą się walne zebrania sprawozdawcze. W naszym ogrodzie takie zebranie zaplanowano na 8 kwietnia na godzinę 14-tą.

Jest to najwyższy statutowy organ Związku w ogrodzie, dlatego prawo udziału w walnym zebraniu mają tylko członkowie PZD z danego ROD. Kompetencje walnego zebrania sprawozdawczego określa Statut PZD, a do najważniejszych spraw, o których mają decydować działkowcy, należy dokonanie oceny działalności zarządu ROD za 2016 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ub. rok, uchwalenie wysokości opłat ogrodowych, które zapewnią realizację przyjętego planu działania na rok 2017. Walne zebranie to jedyny organ władny podjąć decyzję o inwestycji w ogrodzie, źródłach jej finansowania, w tym opłaty na inwestycję, którą ma wnieść każdy działkowiec.

Od podjętych na walnym zebraniu decyzji zależy funkcjonowanie ogrodu przez cały rok. Decyzje podejmowane przez walne zebranie mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania ogrodu w bieżącym roku, ale także stanowią o jego przyszłości, dlatego każdy członek Związku w ROD powinien skorzystać ze statutowego prawa udziału w walnym zebraniu.

Artykuły powiązane

  • Opłaty za wodę według nowego prawa wodnego

    1 stycznia 2018 roku obecny rząd zmienił przepisy o poborze wody. Weszła w życie ustawa o nazwie Prawo wodne, która zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Nowa ustawa uchyliła wcześniejsze przepisy zwalniające ogrody działkowe z opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych.

    Czytaj dalej...
  • Walne zebranie sprawozdawcze 2018

    Informujemy, że dnia 24 marca bieżącego roku zwołane jest Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze działkowców ROD „Krzekowo” w Szczecinie. Początek zebrania o godzinie 12.oo. W przypadku, gdyby zebrani działkowcy nie stanowili kworum niezbędnego do podejmowania uchwał drugi termin zaplanowano na godzinę 12,3o tego samego dnia.

    Czytaj dalej...