GłównaROD KrzekowoWiadomościWalne zebranie sprawozdawcze w ROD

wiadomości

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD

Do 15 maja bieżącego roku w rodzinnych ogrodach działkowych należących do PZD odbędą się walne zebrania sprawozdawcze. W naszym ogrodzie takie zebranie zaplanowano na 8 kwietnia na godzinę 14-tą.

Jest to najwyższy statutowy organ Związku w ogrodzie, dlatego prawo udziału w walnym zebraniu mają tylko członkowie PZD z danego ROD. Kompetencje walnego zebrania sprawozdawczego określa Statut PZD, a do najważniejszych spraw, o których mają decydować działkowcy, należy dokonanie oceny działalności zarządu ROD za 2016 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ub. rok, uchwalenie wysokości opłat ogrodowych, które zapewnią realizację przyjętego planu działania na rok 2017. Walne zebranie to jedyny organ władny podjąć decyzję o inwestycji w ogrodzie, źródłach jej finansowania, w tym opłaty na inwestycję, którą ma wnieść każdy działkowiec.

Od podjętych na walnym zebraniu decyzji zależy funkcjonowanie ogrodu przez cały rok. Decyzje podejmowane przez walne zebranie mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania ogrodu w bieżącym roku, ale także stanowią o jego przyszłości, dlatego każdy członek Związku w ROD powinien skorzystać ze statutowego prawa udziału w walnym zebraniu.

Artykuły powiązane

  • Zima - trudny okres dla ogrodu
    Zima w ogrodach działkowych jest szczególnym sezonem. Zamiera wegetacja roślinności, a działki są rzadziej odwiedzane przez działkowców. Jest to też trudny okres dla osób, które z przyczyn losowych nocują w ogrodowych altanach.…
    Czytaj dalej...
  • Ogródki działkowe w przestrzeni miejskiej Szczecina
    „Ogródki działkowe w przestrzeni miejskiej Szczecina” to temat debaty jaka miała miejsce na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach cyklu „Urban Day”. Wziął w niej udział między innymi szczeciński dziennikarz…
    Czytaj dalej...