GłównaROD KrzekowoWiadomościProblem śmieci w ogrodzie

wiadomości

Problem śmieci w ogrodzie

Od kilku lat nasz ogród zmaga się z ogromnymi kosztami wywozu śmieci. Ten koszt to lwia część naszego budżetu. Jak na ironię działkowcy wyrzucają do pojemników setki worków z opadami organicznymi co jest stanowczo zabronione i które każdy ma obowiązek utylizować na swojej działce w kompostownikach. Tak stanowi regulamin ogrodu. Wyrzucając odpady organiczne do kontenerów jeszcze bardziej obciążają budżet ROD. Na zdjęciu widzicie Państwo górę worków, a w nich skoszona trawa, liście, resztki roślin...

Ale okazuje się, że nie tylko my mamy problemy z opłatami za śmieci. Dotykają one również wielu innych ogrodów w Polsce. Dlatego problemem wysokich opłat postanowiła zająć się Krajowa Rada PZD podejmując szereg działań, mających na celu doprowadzenie, aby opłaty za śmieci były dostosowane do specyfiki i potrzeb ROD.

Po opracowaniu badania jak funkcjonuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęto zadania dla wszystkich struktur Związku. Krajowa Rada wystąpiła też do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o spowodowanie, aby opłaty za śmieci były adekwatne do ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenie ROD.

Tematem opłat za śmieci z ogrodów działkowych udało się również zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich, który wystąpił do Ministra Środowiska o zmianę zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w ROD.
Ministerstwo Środowiska dostrzega problem i potrzebę zmiany przepisów ustawy „śmieciowej”, m.in. w zakresie określenia górnej granicy stawki opłaty ryczałtowej. KR PZD przedstawiła również Ministrowi Środowiska problemy związane z wywozem śmieci na terenach ogrodów działkowych wraz z wnioskami oraz informacją, że jesteśmy zgodni z RPO, co do konieczności nowelizacji ustawy „śmieciowej”. Na nowe regulacje - o ile zostaną zatwierdzone - trzeba będzie niestety jeszcze poczekać.

 

Artykuły powiązane

  • Produkujmy kompost
    By wyprodukować dobry kompost, trzeba go pielęgnować przez cały sezon. Zadbajmy o odpowiedni pojemnik oraz przyspieszenie procesów rozkładu, zwłaszcza gdy przybywa odpadów organicznych.
    Czytaj dalej...
  • Palisz na działce? Dostaniesz mandat
    W ogrodach działkowych w wielu miastach trwają kontrole straży miejskiej, a także interwencje straży pożarnej. Powodem są skargi mieszkańców na trujące kłęby dymu, które są efektem spalania odpadów przez działkowców nie szanujących…
    Czytaj dalej...