komunikaty zarządu

Lubczyk

Lubczyk - często kojarzy się wyłącznie z rosołem. Można go jednak dodawać i do kartoflanki, zupy pomidorowej oraz jarzynowej. Świeże listki dodajemy do białych sosów, jako zieleninę do sałat i gotowanego bobu. Suszonymi listkami lub korzeniem przyprawiamy ciemne sosy, duszone mięsa i warzywa oraz potrawy z ryb. Lubczykiem naciera się drób przed pieczeniem.

Kędzierzawość

Chorobę tę powoduje grzyb porażający liście, rzadziej kwiaty i owoce. Najbardziej charakterystyczne i widoczne są objawy na liściach, które są porażone już w najwcześniejszych fazach rozwojowych. Porażone liście są silnie zdeformowane, zgrubiałe i kruche. Przybierają początkowo żółte, później karminowe i wreszcie brunatne zabarwienie. Pod koniec czerwca większość porażonych liści opada.
W przypadku bardzo silnego porażenia liści brzoskwiń, co obserwujemy w ostatnich kilku latach, należy przeprowadzić dwa opryskiwania. Pierwsze jesienią po opadnięciu liści - w pierwszych dniach listopada, drugie wiosną w fazie nabrzmiewania pąków (w temperaturze powyżej 6°C). Należy zastosować Miedzian 50 WP lub Syllit 65 WR. Opryskiwanie musi być bardzo dokładne i obfite, ponieważ na korze pędów i łuskach pąków zimują zarodniki grzyba.

Administrator

Administrator

Woda i prąd na działkach zimą

poniedziałek, 30 październik 2017 14:45

W okresie jesienno zimowym wiele ogrodów decyduje się na wyłączenie wody i prądu.
W drodze uchwały Walne Zebranie może do takiej decyzji zobowiązać zarząd ogrodu, ewentualnie zarząd ogrodu może podjąć ją samodzielnie w uzasadnionych przypadkach (np. zły stan sieci elektrycznej, kradzieże prądu, konserwacja i remonty.
Rzadko zdarzają się sytuacje, by zarządy decydowały się na odcięcie prądu bez wcześniejszych konsultacji z działkowcami. Dzieje się tak jedynie w nagłych i nieprzewidzianych lecz uzasadnionych sytuacjach.

Nowy program do obsługi biur ROD

sobota, 28 październik 2017 08:54

Krajowa Rada PZD po długich negocjacjach podpisała umowę na program DGCS PZD System. Program dedykowany jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Będzie posiadał następujące moduły: finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, kasowy, środki trwałe, magazyn, ogrody działkowe.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

piątek, 14 kwiecień 2017 14:49

Z okazji Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego optymizmu oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym - 

życzy Zrząd ROD "Krzekowo"

Ile hektarów na terenie Szczecina zajmują ogródki działkowe?
- Ponad 1200 hektarów. Natomiast w całym okręgu szczecińskim to jest 2500 ha. W samym Szczecinie mamy ponad 25 tysięcy ogródków działkowych. Przyjmując, że z jednej działki korzystają średnio 3-4 osoby, łatwo policzyć, że w Szczecinie w różny sposób z działką jest związanych 100 tys. mieszkańców.
To jedna czwarta populacji miasta. Średnia wieku działkowca to jest w tej chwili 50 plus. Ale ten działkowiec przychodzi z wnukami. Wcale nierzadko jest tak, że już trzecie pokolenie się wychowuje na tej samej działce. Sporo działek jest też w posiadaniu młodych małżeństw.

A czy są jeszcze wolne działki w naszym mieście?
– Mamy ich dość dużo. Problem polega na tym, że są one zlokalizowane w mało atrakcyjnych dzielnicach Szczecina, na obrzeżach miasta – na Skolwinie, Drzetowie. Myślę jednak, że wraz z nowymi inwestycjami mieszkaniowymi w tej części miasta, i również i te ogrody z czasem znajdą gospodarza.
– Przez lata zmienił się charakter działek. Coraz mniej na nich grządek, a coraz więcej trawy.
– Po wojnie była bieda, to każdy siał warzywa. Ale teraz znów widzimy powrót do tego, by jednak na tej działce rosło choć trochę warzyw, bo pojawiła się moda na żywność ekologiczną, niepryskaną, właśnie taką z własnego ogródka. Działki stały się prawdziwym poligonem doświadczalnym. Działkowcy testują różne odmiany kwiatów, warzyw i owoców. Sąsiedzi chwalą, podziwiają i sami też próbują u siebie. To dobrze. Na działkach jest możliwość zachowania bioróżnorodności, o co trudno jest np. w rolnictwie, czy ogrodnictwie prowadzonym na dużą skalę. Proszę sobie wyobrazić, że na nasze działki powróciły żaby, a to oznacza, że jest to czyste środowisko.

A jak układa się współpraca PZD z władzami Szczecina?
– Działkowcy nie są p_ępkiem świata. Rozumiemy, że miasto się musi rozwijać i nie jest naszą intencją przeszkadzać w tym samorządowi. Natomiast naszym celem jest ochronić jak najwięcej ogrodów, by one pozostały w mieście. Bo są przecież zielonym płucem Szczecina, enklawą dla mieszkańców. Obywatelska ustawa o rodzinnych ogrodach zagwarantowała nam, że jeżeli już musi być zabrany ogród działkowy, to odbywa się to w sposób cywilizowany, czyli działkowcy dostają odszkodowanie z tego tytułu, a podmiot, który likwiduje działki, w myśl ustawy, powinien ten ogród odtworzyć w innym miejscu. – Czy wspomniana ustawa z 2013 r. dostatecznie zabezpiecza interesy ogrodów? – To naprawdę dobra ustawa i spełnia najważniejsze oczekiwania działkowców. Dzięki zachowaniu ciągłości praw do terenów ROD, wykluczyła ona możliwość dzikiej likwidacji ogrodów. Zabezpieczyła ona także interesy gmin. Zmiana ustawy byłoby to zło najgorsze, jakie mogłoby spotkać działkowców, bo dzisiaj lepszej ustawy nie będzie.

Mija 35 lat od utworzenia Polskiego Związku Działkowców. Jakie wyzwania stoją przed organizacją?
– W ubiegłym roku w całej Polsce odbył się powszechny przegląd wszystkich ogrodów. W naszym okręgu pracowało dwadzieścia komisji. Wnioski płynące z raportu są takie, że wciąż są ogrody bez dostępu do wody i prądu. Te trzeba dofinansować. Natomiast druga sprawa to problem ludzi mieszkających na działkach. My mamy w tej chwili ponad 1000 takich osób, z czego ponad 300 to są dzieci w wieku szkolnym. Leży nam to na sercu, by tych ludzi – z pomocą samorządów – pomału wyprowadzać z bezdomności. I tu wiele nadziei wiąże związek z programem wojewody dotyczącym pomocy bezdomnym. Jedno jest pewne, tych rodzin nie można zostawić samym sobie. A z drugiej strony nie mogą też mieszkać na działkach, bo ustawa o ROD tego wyraźnie zabrania. Poza tym, ogrody nie są do tego przystosowane, nie mają odpowiedniej infrastruktury, dostępu do kanalizacji. Od razu rodzi się zatem kolejny problem – zatruwania środowiska.
– Jubileusz jest dobrą okazją do zaakcentowania społecznej roli Rodzinnych Ogrodów Działkowych
– Głównym celem, jaki stawia sobie związek, jest otwarcie ogrodu na potrzeby miasta. Nie chcemy się zamykać się w granicach ogrodzonej wysokim żywopłotem działki. Idziemy w tym kierunku, by otworzyć ogrody dla społeczności, robić miejsca do wypoczynku dla wszystkich, nie tylko dla działkowców, place zabaw, zachęcać do korzystania z działkowych świetlic. Gros z nich to zadbane budynki, które często stoją po prostu niewykorzystane, a mogłyby służyć ludziom. Pomysłów i możliwości wykorzystania potencjału ogrodów jest dużo, tylko to wymaga wspólnego programu z miastem. Polski Związek Działkowców ma program społeczny i jest otwarty na propozycje samorządu, organizacji społecznych i pozarządowych.

Dziękuję za rozmowę

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD

niedziela, 05 marzec 2017 05:56

Do 15 maja bieżącego roku w rodzinnych ogrodach działkowych należących do PZD odbędą się walne zebrania sprawozdawcze. W naszym ogrodzie takie zebranie zaplanowano na 8 kwietnia na godzinę 14-tą.

Wyrazy współczucia

poniedziałek, 23 styczeń 2017 14:00

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 11 stycznia 2017 roku zmarła nasza Koleżanka Irena Moczulska. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 Wszystkich, którzy Ją znali i szanowali prosimy o chwilę zadumy.

 Zarząd i działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Krzekowo" w Szczecinie.

 

 

 

Opłaty za wywóz śmieci

poniedziałek, 02 styczeń 2017 07:03

W dniu 19.12.16 r. poseł Krzysztof Paszyk (PSL) złożył do Ministra Środowiska interpelację poselską w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  W interpelacji tej występuje z zapytaniem, czy Ministerstwo Środowiska podejmie działania w celu wprowadzenia w w/w ustawie zmian ukierunkowanych na poprawę sytuacji polskich działkowców.

Problem śmieci w ogrodzie

piątek, 25 listopad 2016 09:28

Od kilku lat nasz ogród zmaga się z ogromnymi kosztami wywozu śmieci. Ten koszt to lwia część naszego budżetu. Jak na ironię działkowcy wyrzucają do pojemników setki worków z opadami organicznymi co jest stanowczo zabronione i które każdy ma obowiązek utylizować na swojej działce w kompostownikach. Tak stanowi regulamin ogrodu. Wyrzucając odpady organiczne do kontenerów jeszcze bardziej obciążają budżet ROD. Na zdjęciu widzicie Państwo górę worków, a w nich skoszona trawa, liście, resztki roślin...