GłównaROD KrzekowoKomunikaty zarządu komisarycznegoWalne zebranie sprawozdawcze 2018

komunikaty zarządu

Lubczyk

Lubczyk - często kojarzy się wyłącznie z rosołem. Można go jednak dodawać i do kartoflanki, zupy pomidorowej oraz jarzynowej. Świeże listki dodajemy do białych sosów, jako zieleninę do sałat i gotowanego bobu. Suszonymi listkami lub korzeniem przyprawiamy ciemne sosy, duszone mięsa i warzywa oraz potrawy z ryb. Lubczykiem naciera się drób przed pieczeniem.

Kędzierzawość

Chorobę tę powoduje grzyb porażający liście, rzadziej kwiaty i owoce. Najbardziej charakterystyczne i widoczne są objawy na liściach, które są porażone już w najwcześniejszych fazach rozwojowych. Porażone liście są silnie zdeformowane, zgrubiałe i kruche. Przybierają początkowo żółte, później karminowe i wreszcie brunatne zabarwienie. Pod koniec czerwca większość porażonych liści opada.
W przypadku bardzo silnego porażenia liści brzoskwiń, co obserwujemy w ostatnich kilku latach, należy przeprowadzić dwa opryskiwania. Pierwsze jesienią po opadnięciu liści - w pierwszych dniach listopada, drugie wiosną w fazie nabrzmiewania pąków (w temperaturze powyżej 6°C). Należy zastosować Miedzian 50 WP lub Syllit 65 WR. Opryskiwanie musi być bardzo dokładne i obfite, ponieważ na korze pędów i łuskach pąków zimują zarodniki grzyba.

Walne zebranie sprawozdawcze 2018

  • sobota, 17 marzec 2018 12:44
  • Tekst:  Zarząd ROD

Informujemy, że dnia 24 marca bieżącego roku zwołane jest Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze działkowców ROD „Krzekowo” w Szczecinie. Początek zebrania o godzinie 12.oo. W przypadku, gdyby zebrani działkowcy nie stanowili kworum niezbędnego do podejmowania uchwał drugi termin zaplanowano na godzinę 12,3o tego samego dnia.

Proponowany porządek zebrania:
•  Otwarcie zebrania
•  Wybór przewodniczącego i Prezydium Zebrania
•  Zatwierdzenie porządku obrad
•  Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego
•  Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków
•  Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok
•  Sprawozdanie finansowe
•  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności z 2017 roku
•  Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną
•  Projekt Planu Pracy i Preliminarza finansowego na 2018 rok
•  Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad
•  Dyskusja
•  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu w 2017 roku
•  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok
•  Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
•  Uchwalenie opłaty ogrodowej w 2017 roku
•  Uchwalenie opłaty ogrodowej w 2018 roku i terminu jej wnoszenia
•  Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców
•  Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
•  Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego w 2018 roku
•  Sprawy różne
•  Zakończenie obrad


Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w biurze Ogrodu w dniu 14.03.2018 i 17.03.2018 rok w godzinach od 11-tej do 14-tej.
Przypominamy, że do wszystkich działkowców będących członkami Polskiego Związku Działkowców zostały wysłane imienne zaproszenia. Działkowcy nie będący członkami PZD nie mają prawa uczestnictwa w zebraniu.

Artykuły powiązane

  • Walne zebranie sprawozdawcze w ROD
    Do 15 maja bieżącego roku w rodzinnych ogrodach działkowych należących do PZD odbędą się walne zebrania sprawozdawcze. W naszym ogrodzie takie zebranie zaplanowano na 8 kwietnia na godzinę 14-tą.
    Czytaj dalej...