GłównaROD KrzekowoKomunikaty zarządu komisarycznegoInformacja o pracy Zarządu Komisarycznego ROD „Krzekowo”

komunikaty zarządu

Lubczyk

Lubczyk - często kojarzy się wyłącznie z rosołem. Można go jednak dodawać i do kartoflanki, zupy pomidorowej oraz jarzynowej. Świeże listki dodajemy do białych sosów, jako zieleninę do sałat i gotowanego bobu. Suszonymi listkami lub korzeniem przyprawiamy ciemne sosy, duszone mięsa i warzywa oraz potrawy z ryb. Lubczykiem naciera się drób przed pieczeniem.

Kędzierzawość

Chorobę tę powoduje grzyb porażający liście, rzadziej kwiaty i owoce. Najbardziej charakterystyczne i widoczne są objawy na liściach, które są porażone już w najwcześniejszych fazach rozwojowych. Porażone liście są silnie zdeformowane, zgrubiałe i kruche. Przybierają początkowo żółte, później karminowe i wreszcie brunatne zabarwienie. Pod koniec czerwca większość porażonych liści opada.
W przypadku bardzo silnego porażenia liści brzoskwiń, co obserwujemy w ostatnich kilku latach, należy przeprowadzić dwa opryskiwania. Pierwsze jesienią po opadnięciu liści - w pierwszych dniach listopada, drugie wiosną w fazie nabrzmiewania pąków (w temperaturze powyżej 6°C). Należy zastosować Miedzian 50 WP lub Syllit 65 WR. Opryskiwanie musi być bardzo dokładne i obfite, ponieważ na korze pędów i łuskach pąków zimują zarodniki grzyba.

Informacja o pracy Zarządu Komisarycznego ROD „Krzekowo”

  • wtorek, 01 sierpień 2017 13:15
  • Tekst:  Zarząd komisaryczny

Zarząd Komisaryczny ROD „Krzekowo” w Szczecinie został powołany przez Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie uchwałą 134 z dnia 13.06.2017 roku. Obecnie Zarząd Komisaryczny w oparciu o §§ 72, 73 statutu PZD, wykonuje prace związane z utrzymaniem ciągłości działalności Ogrodu, który był zagrożony.

Do najważniejszych spraw należą :
- rozwiązanie problemu podtapiania ogrodu i poszczególnych działek.

Zarząd w dniu 20.07.17 odbył spotkanie z Urzędem Gminy Dobra w sprawie zalewania działek z terenu Gminy Dobra. Gmina zobowiązała Straż Gminną i Wydz. do spraw Komunalnych i Inwestycji do wyjaśnienia i ustalenia przyczyn zalewania naszego ogrodu.

W dniu 27.07.17r odbyło się spotkanie z Zachodniopomorskim Urzędem Melioracji i Gospodarki Wodnej i przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecina w sprawie uregulowania cieków wodnych i rowów melioracyjnych w obrębie naszego ogrody.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych Okręgu:

> Doprowadzić do zgodności liczbę działek faktycznie użytkowanych z liczbą działek znajdujących się w rejestrze ROD.
> Dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ogrodu w Urzędzie Skarbowym
> Założyć i zaktualizować książkę obiektu administracyjno – gospodarczego oraz dokonać niezbędną kontrolę instalacji elektrycznej i warunków ppoż.
> Zaplanować aktualizację planu zagospodarowania ROD.
> Dokonać sprawdzenia teczek działkowców aktualizując dane oraz weryfikując błędne zapisy.
> Uporządkować ankiety członków organów.
> Opracować kompleksowo zakresy czynności dla osób funkcyjnych w zarządzie ROD oraz dla osób funkcyjnych zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.
> Uaktualnić uchwały przeniesienia prawa do działki, nadając im formę zgodną z przepisami związkowymi.
> Powołać zespół oceniający stopień odpowiedzialności za:

• straty zawinione,
• za nieprzestrzeganie przepisów,
• w stosunku do osób winnych w formie uchwały obciążyć wartościami do zwrotu

Po wykonaniu zaleceń pokontrolnych Zarząd Komisaryczny przygotuje materiały do zwołania zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD „Krzekowo” zgodnie z Statutem Polskiego Związku Działkowców.