GłównaDrzewa i krzewy owocowePrzycinamy krzewy owocowe

Drzewa i krzewy owocowe

Opłaty ogrodowe w 2020 r.

 

Szanowni Państwo, opłaty ogrodowe w roku 2020 będą wynosiły:
- składka członkowska w wysokości 6 zł
- opłata na inwestycje w wysokości 50 zł,
- opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu - metry kwadratowe x 0,95 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 170 zł.

Płatność należy uiścić do końca czerwca br. przelewem na kontro Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Krzekowo"

nr: 75 1020 4795 0000 9702 0004 0709 prowadzone w banku PKO BP, 

tytułem: Opłata 2020 - numer działki, imię i nazwisko właściciela.

Z poważaniem 

Zarząd ROD "Krzekowo" 

Lubczyk

Lubczyk - często kojarzy się wyłącznie z rosołem. Można go jednak dodawać i do kartoflanki, zupy pomidorowej oraz jarzynowej. Świeże listki dodajemy do białych sosów, jako zieleninę do sałat i gotowanego bobu. Suszonymi listkami lub korzeniem przyprawiamy ciemne sosy, duszone mięsa i warzywa oraz potrawy z ryb. Lubczykiem naciera się drób przed pieczeniem.

Przycinamy krzewy owocowe

  • niedziela, 18 marzec 2018 10:47
  • Tekst:  "Działkowiec"

Krzewy owocowe potrzebują corocznego cięcia. Od trzeciego roku po posadzeniu krzewy prześwietlamy, czyli rozluźniamy ich koronę. Technikę i intensywność cięcia dostosowujemy do gatunku, odmiany, wieku krzewu i warunków wzrostu. Najlepszym terminem dla cięcia krzewów jest przełom zimy i wiosny, czyli początek marca. Inny termin to cięcie letnie po zbiorze owoców.

Formy pienne
Mniej intensywniej tniemy formy pienne porzeczek, agrestu i aronii. Cięcie form plennych porzeczek i agrestu polega na corocznym skracaniu pędów o 1/3, tak aby korona była kształtna, symetryczna i rozgałęziona. Na krzewach owocujących wykonujemy cięcie prześwietlające, zastępując słabo owocujące pędy starsze, młodszymi.

Szpaler
Specjalnego cięcia wymaga również forma szpalerowa porzeczki. Polega ono na wyprowadzeniu jednego głównego, pionowego pędu, którego nie tniemy. Usuwamy natomiast latem długie pędy boczne.

Ważne zasady
1. Niezależnie od gatunku i wieku krzewu zawsze usuwamy pędy chore i uszkodzone, połamane, przemarznięte, najsłabsze.
2. Szczególną uwagę musimy zwrócić na pędy porzeczki czarnej, na pąkach których rozwija się wielkopąkowiec porzeczkowy (powiększone pąki). Takie pędy musimy wyciąć.
3. Staramy się prześwietlić korony i zachować odpowiednie proporcje pędów f, starszych do pędów młodych.
4. Na glebach żyznych i wilgotnych krzewy mogą być gęstsze.
5. Na słabych, lekkich i mniej zasobnych wskazane jest wycięcie większej ilości pędów.

Od trzeciego roku uprawy starajmy się corocznie prześwietlać krzewy - wycinamy nadmiar słabych, młodych pędów, najstarsze (o ciemnej korze, pokładające się na ziemi). Wycięte pędy najstarsze zastępujemy taką j samą liczbą pędów młodych.

Zalety prześwietlania
• utrzymujemy odpowiedni kształt i wielkość krzewu
• rozluźniamy korony,
• zapewniamy wymianę pędów i wyrastanie młodych przyrostów,
• utrzymujemy wymaganą zdrowotność.
• uzyskujemy ładniejsze owoce,
• mamy możliwość odmłodzenia krzewu.

Porzeczka czarna
Wycinamy 3 - 4 pędy 3-letnie i starsze, zostawiamy pędy 1 — 2-letnie;
krzew w pełni owocowania ma 8 - 10 pędów w wieku 1-3 lat. Zawiązują owoce na pędach 1 — 2-letnich.

Porzeczka biała, czerwona
Od trzeciego roku zostawiamy 8 - 10 rozgałęzionych pędów;
pędy boczne skracamy na 4 - 6 pąków;
pędy starsze niż 4 lata wycinamy i zastępujemy taką samą ilością pędów młodszych. Owocują przez 3 - 4 lata na krótko-pędach, które wyrastają na pędach 2—4-letnich;
starsze pędy gorzej plonują;
skracamy pędy roczne o 1/3

Agrest
Od trzeciego roku zostawiamy 10 silnych pędów, wycinamy pędy słabe i 4 najstarsze, zastępujemy je silnymi pędami rocznymi. Owocuje na krótkopędach rosnących na 3 - 4-letnich pędach;
usuwamy pędy z mączniakiem;
skracamy pędy roczne

Jagoda kamczacka
Cięcie prześwietlające od czwartego roku (przed kwitnieniem lub po zbiorach);
wycinanie pędów starszych niż 5 - 6 lat; skracanie rocznych przyrostów latem wpływa na równomierne dojrzewanie owoców. Krzewy nie tolerują nadmiernego zagęszczenia - usunąć nadmiar pędów.

Borówka wysoka
Pozostawiamy 6 - 8 pędów w różnym wieku;
silniejsze cięcie od piątego roku - usuwamy co roku 20 - 30% pędów. Na pędach 1 — 3-letnich są najładniejsze owoce;
cięcie dostosowane do odmiany;
skracamy pędy nierozgałęzione

Aronia
Młody krzew - zostawiamy 3 - 5 najgrubszych pędów, starszy - 12 - 18 silnych z krótkopędami;
corocznie skracamy 1/3—1/4 pędów o połowę;
usuwamy pędy starsze niż 6 lat; corocznie usuwamy nadmiar słabych pędów. Najlepiej plonują pędy 2 - 6-letnie.

Świdośliwa
Lekkie cięcie prześwietlające od piątego roku;
usuwamy pędy najstarsze i zagęszczające koronę. Owocowanie od czwartego roku.

Kolcowój (goji)
Corocznie skracamy o 1/3 pędy boczne; wycinamy najstarsze pędy i zastępujemy je młodszymi .Silne cięcie wiosną;
usuwać nadmiar pędów;
owocuje na pędach bocznych

dr Ewelina Gudarowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – „Działkowiec”