Choroby i szkodniki roślin

Lubczyk

Lubczyk - często kojarzy się wyłącznie z rosołem. Można go jednak dodawać i do kartoflanki, zupy pomidorowej oraz jarzynowej. Świeże listki dodajemy do białych sosów, jako zieleninę do sałat i gotowanego bobu. Suszonymi listkami lub korzeniem przyprawiamy ciemne sosy, duszone mięsa i warzywa oraz potrawy z ryb. Lubczykiem naciera się drób przed pieczeniem.

Kędzierzawość

Chorobę tę powoduje grzyb porażający liście, rzadziej kwiaty i owoce. Najbardziej charakterystyczne i widoczne są objawy na liściach, które są porażone już w najwcześniejszych fazach rozwojowych. Porażone liście są silnie zdeformowane, zgrubiałe i kruche. Przybierają początkowo żółte, później karminowe i wreszcie brunatne zabarwienie. Pod koniec czerwca większość porażonych liści opada.
W przypadku bardzo silnego porażenia liści brzoskwiń, co obserwujemy w ostatnich kilku latach, należy przeprowadzić dwa opryskiwania. Pierwsze jesienią po opadnięciu liści - w pierwszych dniach listopada, drugie wiosną w fazie nabrzmiewania pąków (w temperaturze powyżej 6°C). Należy zastosować Miedzian 50 WP lub Syllit 65 WR. Opryskiwanie musi być bardzo dokładne i obfite, ponieważ na korze pędów i łuskach pąków zimują zarodniki grzyba.

Nowy program do obsługi biur ROD

Krajowa Rada PZD po długich negocjacjach podpisała umowę na program DGCS PZD System. Program dedykowany jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Będzie posiadał następujące moduły: finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, kasowy, środki trwałe, magazyn, ogrody działkowe.

Moduł o nazwie „ogrody działkowe” dedykowany jest dla Zarządów ROD. Będzie posiadał nowoczesne rozwiązania pozwalające na sprawne prowadzenie ewidencji wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania i funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Aktualnie rozpoczęty został program szkolenia do obsługi programu. Początkowo szkolone będą wytypowane osoby z Okręgów, a potem przeszkolą one pracowników biur ogrodowych.

W związku z powyższym Zarząd Komisaryczny ROD „Krzekowo” w Szczecinie na podstawie art. 51 ustawy o rod z 13 grudnia 2013 roku w oparciu o § 9 ust. 2 pkt. 6 i § 81 regulaminu ROD zwraca się do wszystkich naszych działkowców którzy nabyli prawa użytkowania działki przed 2013 roku o uzupełnienie danych osobowych, a zwłaszcza numeru ewidencyjnego PESEL. Dotyczy to obojga małżonków jeśli oboje pozostają członkami PZD.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w oparciu o art. 32 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w Zarządzie ROD „Krzekowo” w Szczecinie.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla członków Zarządu Komisarycznego ROD „Krzekowo” w Szczecinie zostało nadane 17 czerwca 2017 roku. Zezwala ono do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuje do przestrzegania:
- Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Zarządzie ROD
- Instrukcji Zarządzania Systemem Informacyjnym Służącymi do Przetwarzania Danych Osobowych w Zarządzie ROD
- Przepisów o ochronie danych osobowych
Zarząd Komisaryczny ROD „Krzekowo” w Szczecinie jest świadomy odpowiedzialności prawnej za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

Artykuły powiązane

  • Opłaty za wodę według nowego prawa wodnego

    1 stycznia 2018 roku obecny rząd zmienił przepisy o poborze wody. Weszła w życie ustawa o nazwie Prawo wodne, która zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Nowa ustawa uchyliła wcześniejsze przepisy zwalniające ogrody działkowe z opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych.

    Czytaj dalej...
  • Zima - trudny okres dla ogrodu
    Zima w ogrodach działkowych jest szczególnym sezonem. Zamiera wegetacja roślinności, a działki są rzadziej odwiedzane przez działkowców. Jest to też trudny okres dla osób, które z przyczyn losowych nocują w ogrodowych altanach.…
    Czytaj dalej...