Bardzo często zdarza się, że przyczyną złego wyglądu trawnika są owady żerujące na korzeniach traw. Jeśli w porę zauważymy problem i podejmiemy odpowiednie działania, nie zdążą one w sposób znaczny uszkodzić murawy.

Pędraki

Są to larwy chrabąszczy: majowego, kasztanowca oraz guniaka czerwczyka i ogrodnicy niszczylistki. Pędraki przebywając w glebie, podgryzają korzenie traw lub zjadają je w całości. Uszkodzona trawa początkowo żółknie, a w końcu zasycha. Darń bardzo łatwo daje się oderwać od podłoża. Zmiany te są placowe. Ciało pędraków jest długości 2-5 cm, rogalikowato wygięte, barwy brudnobiałej z wyjątkiem głowy i trzech par odnóży tułowiowych, które są brązowawe. Rozwój pędraków trwa 4-5 lat. Pędraki są najbardziej żarłoczne w trzecim roku życia. W tym okresie są również najbardziej odporne na środku chemiczne, co dodatkowo utrudnia ich zwalczanie.

Jak się ich pozbyć?

Dorosłe owady chrabąszczy strząsamy z drzew i krzewów wczesnym rankiem na rozłożone płachty, a następnie niszczymy. Przy dużym nasileniu występowania chrząszczy możemy je zwalczać preparatami o działaniu kontaktowym np. Decis 2.5 EC (0,03 m) Zabieg należy wykonać w godzinach popołudniowych. Z uwagi na to, że walka z pędrakami jest bardzo trudna, lepiej zapobiegać ich wystąpieniu. Przed założeniem trawnika należy wysiać lucernę lub gorczycę, których pędraki nie lubią. Aby uniemożliwić wylęganie się pędraków z jaj, od maja do lipca, gdy chrabąszcze składają jaja, należy często grabić trawnik. W chwili zauważenia pędraków na trawniku, miejsca gdzie darń zasycha należy przekopać. Po usunięciu pędraków w pustych miejscach możemy ponownie wysiać trawę.

Drutowce

To larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych. Są one żółtobrązowe, żółte lub słomkowożółte, błyszczące, wyglądem przypominające kawałki drutu miedzianego. Najintensywniej żerują na początku i pod koniec okresu wegetacyjnego. W tym okresie można je znaleźć pod powierzchnią gleby, gdzie podgryzają korzenie traw, powodując początkowo żółknięcie, a w końcu więdnięcie i zasychanie roślin. Rozwój drutowców trwa 4 – 5 lat. Najczęściej spotyka się je na trawnikach założonych po zaperzonych ugorach i nieużytkach. Chrząszcze są długości 7 – 15 mm, o ciele wydłużonym, barwy brunatnej. Ułożone na grzbiecie podskakują wydając charakterystyczny trzask.

Jak się ich pozbyć?

W celu ograniczania ich liczebności na początku wegetacji, najlepiej w kwietniu, należy zakopać w pobliżu roślin na głębokości 5-10 cm, kawałki ziemniaków, buraków lub marchwi ściętą płaszczyzną do dołu (3 pułapki/m2). Co 2-3 dni pułapki trzeba wymieniać, a zgromadzone drutowce niszczyć. Jesienią na glebach kwaśnych wskazane jest nawożenie wapniowe. Można także zastosować chemiczne zwalczanie drutowców preparatami Basudin 10 GR lub Diazinon 10 GR. W przypadku trawnika zaleca się ich stosowanie w dawkach 0,8 – 1,2 kg/100 m2, najlepiej przed założeniem trawnika należy preparat równomiernie rozsiać na całą powierzchnię następnie wymieszać z glebą. Preparaty te zwalczają także pędraki i turkucia podjadka.

Turkuć podjadek 

Największe zagrożenie stwarza w ogrodach, gdzie jest próchniczna ziemia. Larwy i postacie dorosłe drążą chodniki tuż pod powierzchnią ziemi unosząc młode rośliny i nadgryzając korzenie, które więdną i zasychają. Osobniki dorosłe są uskrzydlone, długości około 5 cm, barwy szarobrązowej z krótkimi włoskami na ciele. Odnóża przednie mają szerokie, w kształcie łopat, przystosowane do grzebania w ziemi. Turkucie zimują w glebie do głębokości 50-100 cm. W maju opuszczają kryjówki zimowe, a w czerwcu samice składają jaja umieszczając je 3 cm pod ziemią. W celu lepszego ogrzania gniazda, samica podgryza korzenie w jego pobliżu, które gnijąc wydzielają ciepło. Larwy po wylęgu pozostają w gnieździe aż do jesieni. Cykl rozwojowy turkucia trwa 3 lata.

Jak się go pozbyć?

W okresie wegetacji można wyłapywać turkucie umieszczając w pobliżu ich gniazd szklane słoiki lub puszki o dość dużej średnicy z grudkami nawozu końskiego wewnątrz, przykryte ukośnie ustawioną deseczką. W trakcie swoich wędrówek wpadają do pojemników, z których nie mogą się już wydostać. Owady te można także wyłapywać na koński obornik zakopany jesienią w tych miejscach, gdzie turkucie występowały najliczniej. Nawóz należy umieścić w dołach (50 x 50 x 50 cm), które przysypujemy ziemią. Temperatura obornika jest wyższa niż w najbliższym otoczeniu, co zwabia ciepłolubnego szkodnika na zimowanie. Wiosną wykopujemy pułapki, a turkucie niszczymy. W czerwcu, lipcu warto podjąć próbę zlokalizowania gniazda turkucia. Na drodze do gniazda ziemia jest lekko wzniesiona i widać zaschnięte rośliny, natomiast w miejscu, gdzie znajduje się gniazdo, ziemia jest zapadnięta. Można też wypłaszać turkucie z gniazd zalewając je olejem jadalnym zmieszanym z wodą. Zmusi to turkucie do wyjścia na powierzchnię; a nam ułatwi ich wyłapanie. Turkuć nie lubi sąsiedztwa olszy czarnej, dlatego też na trasie jego wędrówek można umieszczać gałązki olszy w celu odstraszenia szkodnika.

Krety

Drążą podziemne korytarze i usypują kopce ziemi. Zimują w korytarzach na głębokości 50-60 cm. Wiosną wznawiają aktywność i kopią płytkie korytarze zwane żerowiskowymi. Krety są najbardziej aktywne w godzinach rannych, wtedy też tworzą najwięcej kretowisk. Żyją w ośmiogodzinnych cyklach – 4 godziny żerują i 4 godziny przesypiają.

Jak się ich pozbyć?

Są naszymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami glebowymi. Ich pokarmem poza owadami glebowymi są dżdżownice, ślimaki, a nawet młode myszy i norniki. Z tego powodu krety należy odstraszać, a nie uśmiercać. W tym celu można umieszczać w krecich kopcach: wiatraczki, drewniane kołatki, bądź butelki plastikowe umocowane na pręcie szyjką do dołu. Ruch powietrza sprawia, że powstają dźwięki, których kret nie znosi i opuszcza dany teren. Identyczne działanie mają odstraszacze elektroniczne, które można kupić w sklepach ogrodniczych. Krety są skutecznie odstraszane przez zapach aksamitki, łobody i bazylii, posadzonych na obrzeżach trawnika. Można też użyć gotowych preparatów dostępnych na rynku.

Pędraki 

Dorosłe owady chrabąszczy strząsamy z drzew i krzewów wczesnym rankiem na rozłożone płachty, a następnie niszczymy. Przy dużym nasileniu występowania chrząszczy możemy je zwalczać preparatami o działaniu kontaktowym np. Decis 2.5 EC (0,03 m) Zabieg należy wykonać w godzinach popołudniowych. Z uwagi na to, że walka z pędrakami jest bardzo trudna, lepiej zapobiegać ich wystąpieniu. Przed założeniem trawnika należy wysiać lucernę lub gorczycę, których pędraki nie lubią. Aby uniemożliwić wylęganie się pędraków z jaj, od maja do lipca, gdy chrabąszcze składają jaja, należy często grabić trawnik. W chwili zauważenia pędraków na trawniku, miejsca gdzie darń zasycha należy przekopać. Po usunięciu pędraków w pustych miejscach możemy ponownie wysiać trawę.

Jak się ich pozbyć?

Są naszymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami glebowymi. Ich pokarmem poza owadami glebowymi są dżdżownice, ślimaki, a nawet młode myszy i norniki. Z tego powodu krety należy odstraszać, a nie uśmiercać. W tym celu można umieszczać w krecich kopcach: wiatraczki, drewniane kołatki, bądź butelki plastikowe umocowane na pręcie szyjką do dołu. Ruch powietrza sprawia, że powstają dźwięki, których kret nie znosi i opuszcza dany teren. Identyczne działanie mają odstraszacze elektroniczne, które można kupić w sklepach ogrodniczych. Krety są skutecznie odstraszane przez zapach aksamitki, łobody i bazylii, posadzonych na obrzeżach trawnika. Można też użyć gotowych preparatów dostępnych na rynku.