Rodzinny Ogród Działkowy "Krzekowo" w Szczecinie


71-215 Szczecin, ul. Łukasińskiego, skr. poczt. 30

Telefon  - (91) 487 92 31